Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osake alaikäiselle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Alaikäinen eli alle 18-vuotias henkilö katsotaan vajaavaltaiseksi eli hänellä ei ole täyttä oikeustoimikelpoisuutta. Tämän vuoksi alaikäisyys vaikuttaa asunto-osakkeen luovutukseen ja jossain määrin myös sen hallintaan.

Alaikäisellä henkilöllä ei ole lähtökohtaisesti oikeutta tehdä muuta kuin olosuhteisiin nähden vähäisiä tai tavanomaisia oikeustoimia. Alaikäisen henkilön asioita hoitaakin hänen edunvalvojansa, joka tavallisesti on alaikäisen henkilön huoltaja eli useimmiten vanhemmat. Alaikäisellä on kuitenkin oikeus määrätä omalla työllään vajaavaltaisuuden aikana ansaitsemastaan omaisuudesta. Kun vajaavaltainen henkilö tekee sopimuksen, johon hänellä ei ole oikeutta, sopimus ei sido vajaavaltaista. Sopimus voi kuitenkin tulla sitovaksi, jos hänen edunvalvojansa antaa tähän suostumuksen. Lisäksi sopimus voi tulla päteväksi sen jälkeen, kun vajaavaltainen itse täysi-ikäiseksi tultuaan hyväksyy kyseisen sopimuksen. 

Edunvalvojan toimintaa on laissa rajoitettu. Edunvalvoja ei siten esimerkiksi voi ilman maistraatin lupaa luovuttaa tai hankkia vastikkeetta osakkeita tai osuuksia, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa. Edunvalvojan tulee hakea lupaa alaikäisen oikeustoimiin siltä maistraatilta, joka valvoo edunvalvojan toimintaa. Mikäli kauppa, kuten asunto-osakkeen hankkiminen alaikäiselle tai muu toimenpide suoritetaan ilman maistraatin lupaa, on toimenpide mitätön, jos siihen ei hankita jälkeenpäin viranomaisen hyväksyntää. Monesti esimerkiksi asunto-osakkeen kauppakirjaan merkitään lykkäävä ehto, jonka mukaan omistusoikeus siirtyy vasta viranomaisen annettua kaupalle luvan. Alaikäinen voi kuitenkin pääsääntöisesti itse omalla työllään hankkimillaan varoilla ostaa asunto-osakkeen ilman edunvalvojan lupaakin.

Mikäli alaikäinen omistaa asunto-osakkeen, hänen oikeuksiaan on jossain määrin rajoitettu. Alaikäinen ei voi toimia asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenenä tai toiminnantarkastajana. Lisäksi alaikäisyydellä on tiettyjä vaikutuksia silloin, kun asunto-osake luovutetaan alaikäiselle perintönä tai lahjana. Esimerkiksi perintöveron kohdalla huomioon otetaan alaikäisyysvähennys ja lahjan osalta lahjaverovelvollisuus alkaa silloin, kun lahjoitus on tehty.

Tarkempia tietoja alaikäisyyden vaikutuksista asunto-osakkeiden luovutukseen, hankintaan ja hallintaan kannattaa kysyä Minilexin lakimiehiltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa