Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osake alaikäiselle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Alaikäisen vajaavaltaisuus vaikuttaa merkittävästi asunto-osakkeen kauppaan. Alaikäisen henkilön asioita hoitaa hänen edunvalvojansa, joka tavallisesti on alaikäisen henkilön huoltaja eli useimmiten vanhemmat. 

Alaikäisellä henkilöllä ei ole määräysvaltaa omaisuudestaan eikä hänellä ole lähtökohtaisesti oikeutta tehdä sopimuksia tai oikeustoimia, vähäisiä oikeustoimia lukuun ottamatta. Alaikäisellä on kuitenkin oikeus määrätä omalla työllään vajaavaltaisuuden aikana ansaitsemastaan omaisuudesta.

Vajaavaltaisen henkilön tehdessä sopimuksen, johon hänellä ei ole oikeutta, ei sopimus sido vajaavaltaista. Sopimus sitoo vajaavaltaista henkilöä, jos hänen edunvalvojansa antaa tähän suostumuksen. Sopimus voi tulla päteväksi ilman edunvalvojan suostumustakin, kun vajaavaltainen itse täysi-ikäiseksi tultuaan hyväksyy kyseisen sopimuksen. 

Edunvalvojan toimintaa on laissa rajoitettu. Edunvalvoja voi olla esteellinen eli jäävi tekemään oikeustointa, jos hän itse tai hänen puolisonsa tai muu läheisensä tai toinen päämiehensä (esimerkiksi toinen alaikäinen lapsi) on siinä osapuolena. Edunvalvoja on esteellinen myös silloin, kun kyseessä on muu eturistiriita. Edunvalvoja ei eturistiriidan vuoksi voi asunto-osakkeiden osalta ilman maistraatin lupaa esimerkiksi luovuttaa tai vastikkeetta antamalla hankkia osakkeita tai osuuksia, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa. Vanhempien tai muun edunvalvojan tulee hakea lupaa alaikäisen oikeustoimiin siltä maistraatilta, joka valvoo edunvalvojan toimintaa. Mikäli kauppa, kuten asunto-osakkeen hankkiminen alaikäiselle tai muu toimenpide suoritetaan ilman maistraatin lupaa, on toimenpide mitätön, jos siihen ei hankita jälkeenpäin viranomaisen hyväksyntää. Monesti esimerkiksi asunto-osakkeen kauppakirjaan merkitään lykkäävä ehto, jonka mukaan omistusoikeus siirtyy vasta viranomaisen annettua kaupalle luvan. 

Alaikäinen voi itse omalla työllään hankkimillaan varoilla ostaa asunto-osakkeen ilman edunvalvojan lupaakin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa