Minilex - Lakipuhelin

Asunnon hallinta avioerossa ja yhteiselämän lopettaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuin voi puolisoiden yhteisestä tai vain toisen puolison hakemuksesta tehdä päätöksen puolisoiden yhteiselämän päättämisestä.

Päätöksellä annetaan sille puolisoista, jolla katsotaan olevan suurempi asunnon tarve, oikeus jäädä asumaan yhteiseen kotiin. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että toinen puoliso velvoitetaan muuttamaan yhteisestä kodista. Hakemus yhteiselämän lopettamiseksi voidaan tehdä avioliiton kestäessä, avioeroa haettaessa tai avioeron jo tultua lainvoimaiseksi. Lisäksi päätöksellä voidaan oikeuttaa puoliso käyttämään toiselle puolisolle kuuluvaa irtainta omaisuutta, joka on osa yhteiseen käyttöön tarkoitettua asuntoirtaimistoa tai on puolison työväline taikka lasten henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu esine. Yhteiselämän päättämistä koskeva päätös voidaan panna välittömästi täytäntöön, ilman lainvoimaakin, ellei päätöksessä ole toisin määrätty. 

Tuomioistuimen päätös on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään kaksi vuotta. Puoliso voi vaatia päätöksen muuttamista tai se voidaan peruuttaa uudella päätöksellä, mikäli päätökseen vaikuttaneet olosuhteet ovat muuttuneet. Yhteiselämän päättämistä koskeva tuomio raukeaa, mikäli puolisoiden välillä tehdään omaisuuden ositus tai erottelu ja se saa lainvoiman.

Yhteisesti omistetun asunnon omistaja selviää omaisuuden osituksessa tai erottelussa. Yhteiselämän päättämistä koskeva tuomioistuimen päätös ei ratkaise tulevan osituksen tulosta, vaan on ratkaisu, jolla väliaikainen oikeus jäädä asumaan yhteiseen kotiin annetaan sille puolisolle, joka on enemmän asunnon tarpeessa. Asumisoikeudesta mahdollisesti maksettavat korvaukset määritetään myös omaisuuden osituksessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa