Minilex - Lakipuhelin

Äänestäminen asunto-osakeyhtiössä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Yhtiökokous tekee päätökset annettujen äänten enemmistöllä, jollei laissa tai yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet, ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty. Jokainen osake tuottaa lähtökohtaisesti yhden äänen. Yhtiöjärjestyksessä on mahdollista määrätä myös niin, että jokainen osakeryhmä tuottaa yhden äänen. Lain olettamasäännöksellä yksittäisen osakkeenomistajan äänimäärä on rajoitettu enintään viidesosaan yhtiökokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Tästä rajoituksesta voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin sopia toisin.

Suurin osa asunto-osakeyhtiön kokouksen päätöksistä tehdään enemmistöpäätöksinä. Tällöin päätöstä on kannattanut yli puolet kokouksessa annetuista äänistä. Osa yhtiökokouksen päätöksistä tas tehdään määräenemmistöpäätöksinä, jolloin päätöstä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Määräenemmistöllä lähtökohtaisesti tehtäviä päätöksiä ovat:

  • yhtiöjärjestyksen muuttaminen
  • suunnattu osakeanti
  • optio-oikeuksien antaminen tai muiden osakkeisiin oikeuttavien oikeuksien antaminen
  • suunnattu omien osakkeiden hankkiminen

Lain mukaan määräenemmistöllä tehtävien päätösten päätöksentekovaatimuksia ei voida yhtiöjärjestyksellä lieventää. On kuitenkin syytä huomata, että yhtiöjärjestyksellä voidaan kuitenkin määrätä äänivaatimuksesta. Asunto-osakeyhtiön hallituksen päätökset tehdään useinmiten enemmistöpäätöksinä. Äänestyksen päättyessä tasan, puheenjohtajan ääni on ratkaisee.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa