Minilex - Lakipuhelin

Perustajaosakkaan suorituskyvyttömyysvakuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perustajaosakkaan tulee huolehtia siitä, että osakeyhtiön ja osakkeenostajien hyväksi asetetaan vakuus hänen taloudellisen suorituskyvyttömyytensä varalta. Vakuus tulee asettaa ennen kuin asunto-osakkeita aletaan tarjota kuluttajan ostettavaksi ja sen tulee olla joko vakuutus, pankkitakaus tai Kuluttajaviraston vahvistamat ehdot täyttävä muu takaus.

Suorituskyvyttömyysvakuuden tulee olla voimassa, kunnes kymmenen vuotta on kulunut siitä, kun rakennusvalvontaviranomainen hyväksyi rakennuksen käyttöönotettavaksi. Perustajaosakkaana olevan valtion tai kunnan ei kuitenkaan tarvitse hankkia vakuutta suorituskyvyttömyytensä varalta.

Suorituskyvyttömyysvakuuden antaja vastaa sellaisista osakeyhtiölle ja osakkeenostajille aiheutuneista kustannuksista, joista perustajaosakas on lain tai sopimuksen perusteella vastuussa. Korvattavien kustannusten tulee lisäksi olla tarpeellisia osakeyhtiön asuin-, säilytys-, tai huoltorakennuksessa ilmenevän rakennusvirheen selvittämiseksi ja virheen sekä sen aiheuttamien vahinkojen korjaamiseksi.

Mikäli osakkeenostaja ja hänen mahdolliset perheenjäsenensä eivät voi käyttää asuntoaan virheen tai vahingon tai niiden korjaamisen takia, vakuuden antaja vastaa myös tarpeellisista ylimääräisistä asumiskuluista siltä ajalta, kun asuntoa ei voida käyttää.

Jos virheen tai vahingon korvaamisesta aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia verrattuna niiden merkitykseen, vakuuden antaja saa korjauskustannusten sijasta suorittaa virheen tai vahingon merkitystä vastaavan korvauksen. Mikäli vakuus ei riitä kaikkien osakeyhtiölle ja osakkeenostajille kuuluvien korvausten kattamiseen, vakuuden määrä jaetaan yhtiön ja osakkeenostajien kesken korvaussaatavien mukaisessa suhteessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa