Minilex - Lakipuhelin

Kenellä on asunnon ostossa virhevastuu?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokauppojakin säätelee kuluttajasuojalaki, sillä kaupanteko tilanteissa kuluttaja on yleensä heikommassa asemassa. Asunnon ostamiseen soveltuva muu laki riippuu myös asumismuodosta. Tämä tarkoittaa sitä, että asumismuoto vaikuttaa ostajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin ennen kauppaa ja kaupan jälkeen. Myyjälle tuleekin asettaa tiettyjä vastuita. Esimerkiksi asunnon myyjä vastaa tiedoista, jotka voivat vaikuttaa ostajan ostopäätökseen. Kiinteistövälittäjän käyttäminen ei poista myyjän vastuuta. Asunnosta annetuilla tiedoilla on merkitystä myös silloin jos ostaja kaupan jälkeen ilmoittaa asunnon virheestä. Myyjällä on siis käytännössä ensisijainen vastuu ilmoittaa asioista ja myös korjata ilmenneet virheet. Virheitä ei kuitenkaan tarvitse korvata, mikäli asunnon ostosta on kulunut useita vuosia. Tällöin voidaan katsoa, että virhe ei ilmeisesti ole haitannut kovinkaan paljoa ostajaa. 

Asunto on virheellinen, jos se ei esimerkiksi vastaa sopimusta, täytä rakentamisen säännöksiä, sen ominaisuuksista aiheutuu terveyshaittaa tai asunto ei muuten vastaa asunnonostajan perusteltuja odotuksia. Virheellä ei siis tarkoiteta pelkkää fyysistä vikaa asunnossa, vaan virhe voi koskea myös ennen kauppaa saatuja tietoja asunnosta tai nimenomaan sitä, että jotakin tärkeää tietoa ei ole annettu. Virhe voi tarkoittaa myös virhettä kaavoituksessa tai asunnon ympäristössä. Myös myyjän antama virheellinen tieto esimerkiksi yhtiövastikkeen määrästä, katsotaan virheeksi.

Tällaisissa tilanteissa asunnon ostajalla on velvollisuus ilmoittaa myyjällä virheestä kohtuullisen ajan kuluessa, mikäli haluaa asian korjattavan. Tällaiseen virheilmoitukseen tulee liittää vaatimus virheen korjaamisesta tai muusta hyvityksestä. Ostajalla on oikeus siihen, että virhe korjataan. Myyjällä puolestaan on oikeus korjata virhe, vaikka ostava vaatisi hinnan alennusta. Myyjä on velvollinen korjaamaan virheen kohtuullisessa ajassa virheilmoituksesta. Tietyissä tilanteissa on myös mahdollista, että ostaja korjaa virheen itse pikaisesti ja saa sitten hyvityksen myyjältä. Sen sijaan, jos virhe on sen laatuinen, että korjaaminen ei ole mahdollista, on hinnan alennus oikeutettua. Kaikista viimeisin seuraus mittavasta virheestä on asuntokaupan purkaminen.

Mikäli asuntokaupoissa ilmenneissä virheissä herää kysymyksiä, kannattaa olla yhteydessä asiantunteviin lakimiehiimme!

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa