Minilex - Lakipuhelin

Asunnon myyjän oikeudet ja velvollisuudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunnon myyjän oikeuksien ja velvollisuuksien määräytymiseen vaikuttaa se, käydäänkö kauppaa elinkeinoharjoittajan ja yksityisen välillä vai onko kaupankäynnin molemmat osapuolet yksityisiä henkilöitä. Elinkeinoharjoittajan ja yksityisen väliseen asuntokauppaan voidaan soveltaa kuluttajansuojalakia, joka turvaa vahvemmin yksityisen osapuolen oikeuksia. Yleisesti asuntokaupoissa noudatetaan asuntokauppalakia.

Myyjällä on ensinnäkin velvollisuus oikaista asuntokauppaa koskeva virhe, mikäli ostaja sitä vaatii. Myyjällä on kuitenkin oikeus torjua oikaisuvaatimus, jos oikaisemisesta aiheutuvat kustannukset olisivat kohtuuttomat verrattuna virheen merkitykseen ostajalle. Myyjällä on myös oikeus oikeista virhe ilman ostajan vaatimusta. Myyjä saa siis omalla kustannuksellaan suorittaa oikaisun, jos hän tarjoutuu tekemään sen heti ostajan ilmoitettua virheestä. Ostaja saa kieltäytyä oikaisusta erityisestä syystä.

Toisekseen myyjällä on tiedonantovelvollisuus. Myyjällä on velvollisuus antaa ostajalle kaupan kohteesta ne kaikki tiedot, jotka vaikuttavat tai voivat oletettavasti vaikuttaa kaupan syntymiseen. Kuitenkaan sellaisista ilmeisistä virheistä, jotka ostajan voidaan olettaa havaitsevan tavanomaisessa näytössä, ei velvoiteta kertomaan erikseen. Mikäli ostaja toteuttaa oman selonottovelvollisuutensa huolimattomasti tai laiminlyö sen, ostaja ei voi vedota tällaiseen helposti havaittavissa olevaan virheeseen. Tiedonantovelvollisuus vaikuttaa mm. siihen, kenen vastuulle myöhemmin ilmenevä asuntoon liittyvä virhe katsotaan.

Myyjällä on oikeus kaupan purkuun ostajan maksuviivästyksen vuoksi, jos sopimusrikkomus on merkittävä. Mikäli myyjä on asettanut ostajalle maksun suorittamista varten määrätyn kohtuullisen mittaisen lisäajan, myyjällä on oikeus purkaa kauppa, mikäli maksua ei suoriteta lisäajan kuluessa tai jos myyjä ilmoittaa, ettei aio suorittaa maksua. Myyjällä ei kuitenkaan ole lähtökohtaisesti oikeutta purkaa kauppaa maksuviivästyksen vuoksi enää sen jälkeen, kun asunnon omistus- tai hallintaoikeutta osoittavat asiakirjat on annettu ostajalle tai kun asunto on jo luovutettu ostajan hallintaan. Näistä asioista on kuitenkin voitu sopia myös toisin. Myyjä ei saa purkaa kauppaa sen jälkeen, kun viivästynyt maksu on maksettu korkoineen.

Myyjällä on oikeus vahingonkorvaukseen kaupan purkautumisen tai perumisen takia. Vahingonkorvausta on mahdollista saada niistä kuluista, joita myyjälle on aiheutunut sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä ja joista hän todennäköisesti ei voi hyötyä muulla tavalla. Mikäli muuta vahinkoa on tapahtunut, on myyjällä oikeus saada korvaus, joka on kohtuullinen sovittuun hintaan, sopimuksen purkamisen tai peruutuksen ajankohtaan sekä muihin seikkoihin nähden.

Lisäksi uuden asunnon kauppaan liittyy myyjän velvollisuus järjestää vuositarkastus, jossa todetaan asunnoissa ja kiinteistön muissa osissa ilmenneet virheet.

Edellä mainittujen tilanteiden lisäksi eteen voi tulla myös muita tilanteita, joissa myyjälle voi ilmetä tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Tarkempien tietojen selvittämiseksi kannattaa olla yhteydessä Minilexin lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa