Minilex - Lakipuhelin

Alaikäisen asuntokauppa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Alaikäistä eli alle 18-vuotiasta henkilöä pidetään lain mukaan vajaavaltaisena. Tällä tarkoitetaan sitä, että hänen kelpoisuuttaan solmia sopimuksia tai tehdä muita oikeustoimia on rajoitettu. Alaikäinen voi itsenäisesti tehdä yleensä vain vähäisiä ja tavanomaisia oikeustoimia, kuten pieniä ostoksia. Siten alaikäisen oikeustoimikelpoisuuden rajoitus koskee esimerkiksi asuntokauppoja. Vajaavaltainen henkilö tarvitsee itselleen edunvalvojan hoitamaan hänen taloudellisia asioitaan. Alaikäisen edunvalvojina toimivat yleensä hänen huoltajansa eli vanhemmat.

Alaikäinen voi siis tehdä asuntokaupat omissa nimissään edunvalvojan myötävaikutuksella tai suostumuksella. Ilman edunvalvojan vaikutusta solmitut sopimukset ovat pätemättömiä. Muuten asuntokauppoihin pääpiirteissään sovelletaan tavallisia asuntokauppoja koskevia sääntöjä.

Puhuttaessa alaikäisen asuntokaupasta on otettava huomioon, että asuntoa ostettaessa tai myytäessä suoritettavan vastikkeen on todella oltava alaikäisen omaa omaisuutta. Jos käytetään vanhempien omaisuutta ja asunto vain laitetaan lapsen nimiin, kyseessä on asunnon lahjoitus lapselle. Tässä tilanteessa ei ole syytä puhua alaikäisen asuntokaupasta.

Kun alaikäisen omaisuus ylittää tietyn rajan, alaikäisen omaisuuden edunvalvonta merkitään holhousasioiden rekisteriin. Huoltajat ovat tällöin tilivelvollisia holhousviranomaiselle. Tähän kuuluu kirjanpito ja vuosittaiset selvitykset alaikäisen omaisuuden hoidosta. Asuntokauppoja pidetään niin merkittävänä oikeustoimena, että edunvalvoja ei saa alaikäisen puolesta tehdä asuntokauppoja ilman holhousviranomaisen lupaa. Holhousviranomaisella tarkoitetaan yleensä maistraattia. Mikäli alaikäinen on täyttänyt 15 vuotta, hänen mielipidettään on kuultava suunniteltavien asuntokauppojen johdosta. Lupa myönnetään, jos oikeustoimi on alaikäisen edun mukainen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa