Minilex - Lakipuhelin

Potilaan laillisen edustajan ja läheisen tiedonsaantioikeus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Potilaan terveydentilasta kerrotaan lähtökohtaisesti vain potilaalle itselleen. Tietojen avulla potilas voi halutessaan itse määrätä hoidostaan. Mutta joskus potilas ei itse määrää hoidostaan: Hänhän voi olla esimerkiksi mielenvikainen, tajuton tai lapsi. Silloin tiedot tulee antaa potilaan edustajalle tai läheiselle, joka käyttää päätösvaltaa potilaan puolesta. Artikkeli käsittelee näitä erityistilanteita.

Laissa säädetään potilaan laillisen edustajan, lähiomaisen tai muun läheisen tiedonsaantioikeudesta. Se koskee tilanteita, joissa potilaan hoito edellyttää heidän kuulemistaan tai suostumustaan. Heille annetaan potilaan terveydentilasta vain tilanteen kannalta tarpeelliset tiedot.

Alaikäisen potilaan tietojen luovuttamisesta säädetään vielä erikseen. Alle 18 vuoden ikä ei sinänsä tarkoita, että potilas olisi vailla päätösvaltaa. Vain, jos häntä ei pidetä riittävän kypsänä päättämään omasta hoidostaan, päätösvalta on huoltajalla tai muulla edustajalla. Silloin edustajalle annetaan tarpeelliset tiedot. (Huoltaja ei kuitenkaan voi kieltää hoitoa, joka on tarpeellista alaikäisen hengen tai terveyden suojaksi.)

Tilanne on toinen, jos alaikäinen kykenee päättämään itse hoidostaan. (Alaikäisen potilaan kypsyyden arvioi lääkäri.) Silloin hänellä on samanlainen itsemääräämisoikeus kuin aikuisella, eikä hänen huoltajallaan ole sananvaltaa. Alaikäinen potilas voi myös kieltää antamasta huoltajalleen tietoja terveydestään tai hoidostaan. Niinpä teini-ikäinen potilas voi estää esimerkiksi seksitaudin päätymisen vanhempiensa tietoon.

Kysymys potilaan edustajan tai läheisen tiedonsaantioikeudesta on ajankohtainen silloin, kun potilas ei itse kykene päättämään hoidostaan. Tällöin edustajalle tai läheiselle annetaan päätöksenteon kannalta tarpeelliset potilastiedot. Lisätietoja potilaan edustamisesta saa lakikirjaston muista artikkeleista tai lakimieheltä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa