Minilex - Lakipuhelin

Hoitotakuun piiriin kuuluvat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hoitotakuu koskee kaikkia, joilla on kotikunta Suomessa. Kunnan asukkaaseen rinnastetaan myös kunnan alueella oleskeleva henkilö, joka tekee tai hakee työtä Suomessa ulkomaalaislain mukaisesti. Hoitotakuu koskee myös kunnan alueella oleskelevaa henkilöä, jolla on EU:n sininen kortti, sekä hänen perheenjäseniään. Lisäksi takuu koskee kunnan alueella oleskelevaa henkilöä, jolla on kausityöhön oikeuttava lupa sekä EU:n ulkopuolelta tulevaa henkilöä, jolla on maahantulolupa. Hoitotakuu ulottuu myös tutkijaan ja työntekijään, joka tulee EU:n ulkopuolelta, kun hänellä on maahantulolupa.

Hoitotakuun piiriin kuuluvat muutkin kuin sen kunnan asukkaat, minkä kunnan terveyskeskuksessa hoitoa annetaan. Potilas voi siis hakea hoitoa muunkin kuin oman kuntansa terveyskeskuksesta. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Jos terveydenhuollon toimintayksikössä on hoidettavana potilas, joka ei ole toimintayksikköä ylläpitävän kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymää ylläpitävän kunnan asukas, on sen kunnan tai kuntayhtymän, jolla on vastuu hoidon järjestämisestä, korvattava hoidosta aiheutuneet kustannukset. Korvauksen on perustuttava tuotteistukseen tai tuotehintaan, jolla terveydenhuollon toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa tai jolla kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntiansa. Korvauksesta vähennetään hoidosta potilaan suorittama asiakasmaksu ja muut palvelun tuottajan hoitoon liittyen saamat toimintatulot.

Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on päästävä heti potilaan asuinpaikasta riippumatta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa