Minilex - Lakipuhelin

Hoitosuhde on luottamuksellinen suhde

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Hoitosuhde tarkoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön ja potilaan välistä suhdetta. Potilaan ja tietyn lääkärin keskinäinen suhde vaikuttaa usein olennaisesti potilaan hyvinvointiin. Oikeudellisesti hoitosuhteen keskeinen ominaisuus on luottamuksellisuus. Kyse ei ole ainoastaan potilaan ja lääkärin edusta, vaan myös yleisestä edusta. Jos potilaat eivät uskaltaisi hakeutua hoitoon arkaluontoisissa asioissa, ei kaikkien sairauksien hoitaminen olisi mahdollista.

Luottamuksellisuus merkitsee laajasti ajatellen sitä, että potilas luottaa ammattihenkilön toiminnan asianmukaisuuteen. Tämä edellyttää monia asioita, kuten ammattitaitoa, potilaan kuuntelemista ja tämän yksilöllisten tarpeiden huomioimista. Lisäksi on tärkeää, että ammattihenkilö ei juorua potilaan asioista ulkopuolisille, joille asia ei kuulu. Tämähän on luottamuksellisuuden ydinasioita: henkilö pitää salassa sen, mitä ei pidä paljastaa.

Potilaan terveystiedot ovatkin arkaluonteisia henkilötietoja. Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee pitää nämä tiedot salassa, ja säilytystarpeen lakattua ne tulee hävittää. Laissa on kuitenkin säädetty tiettyjä välttämättömiä rajoituksia salassapitoon. Tietoja saa antaa sivulliselle ensinnäkin potilaan tai laillisen edustajan kirjallisella suostumuksella. Lisäksi se on sallittua, kun esimerkiksi siirretään toiseen terveydenhuollon toimintayksikköön tajuton potilas, jolta ei saada suostumusta.

Salassapito ilmenee jopa oikeudenkäynnissä. Jos ammattihenkilö on saanut toimessaan tietää henkilön tai perheenjäsenen arkaluonteisen terveystiedon, taikka henkilön tai perheen salaisuuden, hän ei saa todistajana kertoa siitä. Todistuskiellosta voidaan poiketa kahdessa tilanteessa. Se, jota salassapidolla suojataan, voi suostua tiedon paljastamiseen. Lisäksi tuomioistuin voi määrätä paljastamaan tiedon, jos oikeudenkäynti koskee rikosta, josta voidaan tuomita vähintään kuusi vuotta vankeutta.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Viime kädessä hoitosuhteen luottamuksellisuutta turvaa rikoslaki. Ammattihenkilö, joka urkkii muita kuin hänelle kuuluvia tietoja, tai joka vuotaa tietoja sivullisille oikeudettomasti, voi syyllistyä moniin rikoksiin. Ensinnäkin kyse on usein salassapitorikoksesta- tai rikkomuksesta. Virassa oleva lääkäri tai muu vastaava ammattihenkilö voi syyllistyä virkasalaisuuden rikkomiseen. Lisäksi pelkkä potilastietojen holtiton käsittely voi johtaa sakkoon henkilörekisteririkkomuksesta. Ensi sijassa salassapidon pitää toki johtua jo ammattietiikasta, eikä rangaistusuhasta.

Hoitosuhde siis on luottamussuhde. Luottamus toki riippuu monista asioista, mutta lailla turvataan ennen kaikkea terveystietojen salassapito. Ammattihenkilö ei saa paljastaa niitä ulkopuolisille, ellei suostumus tai erityinen lainkohta oikeuta tietojen antamista.

Jos epäilet, että terveydenhuollon ammattihenkilö on käsitellyt tietojasi asiattomasti, voit kysyä lakimieheltä, mitä oikeusturvakeinoja sinulla on.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa