Minilex - Lakipuhelin

Muistutus on potilaan mahdollisuus reagoida huonoon hoitoon


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Terveydenhuollossa potilasta hoidetaan tai kohdellaan toisinaan huonosti. Potilas voi esimerkiksi pitää lääkärin valitsemaa hoitotapaa vääränä tai kokea, ettei saa riittäviä tietoja tilastaan. Tällöin potilaalla on mahdollisuus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikön (terveydenhuollosta vastaavalle) johtajalle. Artikkelissa kerrotaan ensin, miksi muistutus on kehitetty ja mikä on sen suhde esimerkiksi kanteluun. Lisäksi kerrotaan muistutuksen tekemisestä.

Muistutus on ennen muuta keino hoitopäätöksen tarkastamiseen ja epäkohdan korjaamiseen. Yleensähän hoitopäätöksiin ei voi hakea muutosta tuomioistuimissa, koska tuomarit eivät kuitenkaan osaisi tai ehtisi arvioida niitä. Muistutuksen perusteella terveydenhuollon yksikkö voi muuttaa kyseisen potilaan hoitoa tai kohtelua. Lisäksi sen johdosta voidaan muuttaa muiden potilaiden kohtelua. Johtajan tulee antaa kohtuullisessa ajassa perusteltu kirjallinen vastaus.

Muistutuksen tekemisen lisäksi potilas voi ryhtyä muihinkin toimiin. Jos hänelle syntyi hoidosta vahinkoa, hän voi hakea korvausta potilasvakuutuskeskukselta; toki myös vahingonkorvauskanne käräjäoikeudessa on mahdollinen. Potilas voi tehdä rikosilmoituksen terveydenhuollon ammattihenkilöstä ja vaatia tälle rangaistusta. Muistutuksen tehneelle potilaalle tulee kertoa näistä mahdollisuuksista.

Potilas voi myös tehdä vapaamuotoisen kantelun huonosta hoidosta tai kohtelusta, olipa tehnyt muistutusta tai ei. Kantelu voidaan tehdä esimerkiksi aluehallintovirastolle tai oikeusasiamiehelle. Muistutus siis ei sulje pois muita mahdollisuuksia reagoida huonoon hoitoon, vaan se täydentää niitä.

Muistutuksen tekee lähtökohtaisesti potilas itse kirjallisesti. Hän voi tehdä sen suullisesti erityisestä syystä, esimerkiksi jos hänen kätensä on kipsissä. Mikäli potilas on vakavasti sairas, vailla ymmärrystä tai kuollut, muistutuksen voi tehdä potilaan puolesta hänen laillinen edustajansa tai läheisensä.

Potilas siis voi tehdä muistutuksen terveyden- tai sairaanhoidostaan tai siihen liittyvästä kohtelusta. Se tehdään yksikön johtajalle. Muistutus voi johtaa kohennukseen kyseisen potilaan hoidossa, tai yksikön toimintatavoissa yleensä. Muistutuksen lisäksi potilas voi tehdä esimerkiksi kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen. Näistä vaihtoehdoista saa lisätietoa asiantuntevalta lakimieheltä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa