Minilex - Lakipuhelin

Hoitotakuu terveydenhuollossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hoitotakuulla tarkoitetaan hoitoon pääsyä kunnan järjestämässä terveydenhuollossa ja aikaa, jonka kuluessa hoitoon tulee viimeistään päästä. Hoitotakuu koskee erityisesti kiireettömän hoidon hoitoon pääsyn määräaikoja. Hoito voi olla perusterveydenhuoltoa tai erikoissairaanhoitoa. Hoitoon pääsy laissa säädetyssä ajassa kuuluu potilaan keskeisiin oikeuksiin. Hoitotakuuseen liittyvistä määräajoista säädetään terveydenhuoltolaissa, mutta potilaan oikeus hoitoon pääsyyn on vahvistettu myös laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (potilaslaissa).

 

Kiireellinen hoito

Toisinaan potilaan täytyy päästä hoidettavaksi nopeasti. Potilaiden hoidontarpeen välittömyyttä onkin pyritty määrittelemään jaolla kiireelliseen ja kiireettömään hoitoon. Kiireellinen hoito tarkoittaa hoidon arviointia ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman potilaan sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Kiireellisellä hoidolla siis torjutaan potilaan henkeä tai terveyttä välittömästi uhkaava vaara. Kiireellisen hoidon tarve syntyy esimerkiksi hengenvaaratilanteissa ja vakavan äkillisen sairastumisen tai vamman johdosta.

Ensiapua ja kiireellistä hoitoa tulee antaa välittömästi. Tätä varten terveyskeskuksissa ja sairaaloissa onkin järjestetty kiireellinen vastaanottotoiminta sekä päivystys. Kiireellistä hoitoa vaativassa tilanteessa potilaalla täytyy siis olla mahdollisuus hakeutua hoitoon myös iltaisin ja viikonloppuisin, ja päivystys toimii ympäri vuorokauden. Kiireellistä hoitoa annetaan potilaan asuinpaikasta riippumatta eli potilaalla on oikeus saada kiireellistä hoitoa aina myös kotipaikkakuntansa ulkopuolella.

 

Kiireetön hoito

Kiireetön hoito annetaan kunnan asukkaille. Kiireetön hoito saa viipyä, jos terveyskeskusten voimavarat esimerkiksi potilaiden suuren määrän vuoksi eivät riitä nopeasti järjestettävään hoitoon. Käytännössä potilas joutuu tällöin jonottamaan saadakseen terveydenhuollon palveluita. Laissa on kuitenkin säädetty enimmäismääräajoista, joiden kuluessa potilaan on viimeistään päästävä hoitoon myös kiireettömän hoidon tilanteissa.

Perusterveydenhuollossa kunnan on järjestettävä hoito siten, että arkipäivinä virka-aikana potilas saa välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun vastaavaan toimintayksikköön. Hoidon tarpeen arviointi on tehtävä viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jos sitä ei voida tehdä aikaisemmin.

Perusterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen potilaalle on järjestettävä hoitoa potilaan terveydentila huomioiden kohtuullisessa ajassa. Viimeistään hoitoa on järjestettävä kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää vielä kolmella kuukaudella hammashoidossa ja perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa. Ylittäminen on mahdollista vain, jos se on lääketieteellisistä tai muista vastaavista syistä perusteltua ja hoidon antamista voidaan lykätä ilman, että potilaan terveydentilan vaarantuu. Tietyissä tapauksissa siis enimmillään hoitoon pääsy voi viipyä kuusi kuukautta.

 

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoitoon potilas pääsee lääkärin tai hammaslääkärin lähetteellä, jos kyse on kiireettömästä hoidosta. Erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta toimintayksikköön. Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia tai erityisiä tutkimuksia, on arviointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava kolmen kuukauden kuluessa.

Erikoissairaanhoito on järjestettävä kohtuullisessa ajassa. Se, millainen aika on katsottava lain edellyttämällä tavalla ”kohtuulliseksi”, riippuu potilaan terveydentilasta. Mitä pikaisempaa hoitoa potilaan tila edellyttää, sitä lyhyempi on kohtuulliseksi katsottava aika. Hoitoa tulisi kuitenkin saada viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu.

 

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Lasten ja nuorten eli alle 23-vuotiaiden hoitoon pääsystä mielenterveyspalveluissa on säädetty erikseen. Hoidon tarpeen arviointi on suoritettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta ja hoitoon on päästävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu.

 

Jos hoitotakuu ei toteudukaan

Jos hoitoa ei voida kunnassa järjestää määräajassa, kunnan on järjestettävä se potilaalle muualla. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että potilas ohjataan toiseen sairaanhoitopiiriin tai yksityiseen terveydenhuollon toimintayksikköön hoidettavaksi. Tärkeää on kuitenkin huomata, ettei tämä saa aiheuttaa potilaalle ylimääräisiä kustannuksia.

Hoitotakuun toteutumista valvovat aluehallintovirastot sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). Aluehallintovirastot valvovat kiireettömään hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palveluissa. Valvira puolestaan valvoo kiireettömään hoitoon pääsyä erikoissairaanhoidossa.

Kunnat ja sairaanhoitopiirit tiedottavat kiireettömän hoidon odotusajoista internetissä. Tietoja päivitetään neljän kuukauden välein. Odotusajan pituutta voi myös tiedustella terveydenhuollon toimintayksiköstä esimerkiksi ajanvarauksen yhteydessä.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

  • Potilaalla on oikeus saada terveyden- ja sairaanhoitoa tiettyjen laissa säädettyjen määräaikojen puitteissa. Tätä tarkoittaa hoitotakuu.
  • Kiireellistä hoitoa on oikeus saada välittömästi ja paikkakunnasta riippumatta. Tätä varten on järjestetty esimerkiksi päivystys.
  • Kiireettömän hoidon odotusajoista tiedotetaan netissä kuntien ja sairaanhoitopiirien www-sivustoilla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]