Minilex - Lakipuhelin

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Suomessa toimii valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta (ETENE). Se käsittelee eettisiä kysymyksiä, jotka liittyvät potilaan asemaan tai yleisemmin sosiaali- ja terveysalaan. Se ei tee sitovia päätöksiä eikä puutu yksittäisten potilaiden asioihin, vaan käy periaatteellista keskustelua. Artikkelissa kerrotaan lyhyesti ETENE:n tehtävistä ja toiminnasta.

ETENE:lla on monia lakisääteisiä tehtäviä. Se tekee aloitteita ja antaa suosituksia alan eettisistä kysymyksistä sekä herättelee yhteiskunnallista keskustelua. Se antaa alan lainvalmistelussa asiantuntija-apua, esimerkiksi lausuntoja. Se kerää ja välittää tietoa kansainvälisestä eettisestä keskustelusta: se mm. julkaisee tiedotteita ja pitää koulutustilaisuuksia. Lisäksi se seuraa sosiaali- ja terveysalan teknologian kehitystä eettisestä näkökulmasta.

ETENE julkaisee lausuntonsa, suosituksensa ja muut tuotoksensa verkkosivuillaan: sieltä saa käsityksen neuvottelukunnan toiminnasta. Se on käsitellyt elämän ja kuoleman kysymyksiä, kuten saattohoitoa, hedelmöityshoitoja ja aborttia. Lisäksi se on pohtinut mm. potilaan itsemääräämisoikeutta, alan ammattietiikkaa ja alueellista yhdenvertaisuutta.

ETENE:n jäsenet valitsee valtioneuvosto neljäksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenten tulee olla sosiaali- ja terveysalan eettisiin kysymyksiin perehtyneitä. Tarkemmin sanoen neuvottelukuntaan kuuluu mm. alan ammattihenkilöitä, potilaiden edustajia, oikeusoppineita ja yhteiskuntatieteilijöitä. ETENE:aa ei pidä sekoittaa valtakunnalliseen lääketieteelliseen eettiseen toimikuntaan, joka käsittelee lääketieteellisen tutkimuksen eettisyyttä.

ETENE:n tarpeellisuus on helppo ymmärtää. Sosiaali- ja terveydenhuolto vaikuttaa olennaisesti ihmisen elämänlaatuun ja kriittisiin vaiheisiin. Erityisesti vanhukset, vammaiset, asunnottomat ja erilaiset vähemmistöt ovat usein riippuvaisia siitä. Alan täytyy pitää yllä korkea ammattieettinen taso, jotta ihmiset luottaisivat siihen. Tähän tarvitaan monenlaisia keinoja, kuten lainsäädäntöä, valvontaa, sanktiojärjestelmä ja asiantuntijafoorumi. ETENE toimii tällaisena alan asiantuntijoiden keskustelufoorumina.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa