Minilex - Lakipuhelin

Potilaan oikeudet: salassapito

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lääkäreillä ja muille terveydenhuollon ammattilaisilla on salassapitovelvollisuus. Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassapidettäviä. Tämä tarkoittaa sitä, ettei kukaan terveydenhuollossa työskentelevä tai terveydenhuollon tehtäviä suorittava henkilö saa ilman potilaan tai hänen laillisen edustajansa kirjallista lupaa antaa sivullisille potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja. Potilaalla on siis oikeus siihen, että hänen tietonsa pysyvät salassa. Tietoja saa antaa potilaan hoitoon osallistuville henkilöille. Salassapitovelvollisuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi valokuvaamisesta terveydenhuollon toimintayksikön tiloissa on neuvoteltava. Asiakirjoja ei saa myöskään pitää näkyvillä niin, että sivullisilla on mahdollisuus nähdä ne. Salassapitovelvollisuus jatkuu vielä palvelussuhteen päättymisenkin jälkeen.

Salassapitovelvollisuudesta on myös poikkeuksia. Potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja saadaan luovuttaa tilanteissa, joissa tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on laissa erikseen nimenomaisesti säädetty. Lisäksi potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tarpeellisia tietoja saadaan antaa toiselle terveydenhuollon yksikölle pelkän suullisen suostumuksen tai asiayhteydestä muutoin ilmenevän suostumuksen perusteella. Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja saadaan puolestaan antaa toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle, jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida suostumuksen merkitystä mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi eikä hänellä ole myöskään laillista edustajaa. Jos potilas on tajuton, välttämättömiä tietoja saadaan luovuttaa sekä terveydenhuollon parissa toimiville että potilaan lähiomaiselle, ellei voida olettaa, että potilas on kieltänyt tietojen antamisen lähiomaiselle. Kuolleen henkilön terveystiedoista saadaan antaa tietoja vain rajallisesti.

Terveydenhuollossa työskentelevä saa myös ilmoittaa poliisille sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arvioimiseksi ja uhkaavan teon estämiseksi, jos hänellä on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan uhriksi. Tietoja voidaan tietyissä tilanteissa antaa myös tieteellistä tutkimusta ja tilastointia varten.

Salassapitovelvollisuus on siis melko kattava muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Potilaalla on lähtökohtaisesti oikeus siihen, etteivät hänen arkaluontoiset terveystietonsa leviä sivullisille.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]