Minilex - Lakipuhelin

Vapaamuotoinen hoitotahto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hoitotahto on henkilön antama ilmaisu siitä, miten hän toivoo itseään hoidettavan. Hoitotahdolla ennakoidaan tulevaisuuden tilanteita, joiden sattuessa henkilö ei itse syystä tai toisesta ole kykeneväinen kertomaan hoitoonsa liittyvistä näkemyksistä. Sen avulla pyritään varmistamaan, että henkilön saama hoito vastaa hänen elämänarvojaan sekä hoitoratkaisuihin liittyvää tahtoa. Hoitotahto on vapaamuotoinen, eli sen tekeminen ei edellytä erikseen laissa säädettyjen vaatimusten täyttymistä. Hoitotahto voi olla kirjallisesti tai suullisesti tehty. Kirjallinen muoto on kuitenkin ehdottoman suotavaa. Kirjallisesti tehty hoitotahto voidaan säilöä esimerkiksi sähköiseen potilastietokantaan, eikä kenenkään tarvitse yrittää erikseen muistella sen sisältöä. Kirjallinen muoto toisin sanoen edesauttaa hoitotahdon mahdollisimman tarkkaa toteutumista. Hoitotahdon pätevyys edellyttää, että henkilö on sen tekohetkellä riittävissä määrin ymmärtänyt sen tarkoituksen ja merkityksen. Tarvittaessa henkilö voi pyytää esimerkiksi lääkärin lausunnon siitä, että on kykeneväinen tekemään itseään koskevia päätöksiä. Myös todistajien läsnäolo hoitotahdon tekohetkellä voi jälkeenpäin auttaa toteamaan sen pätevyyden. Onnistuneen hoitotahdon tekemisessä ennakointi onkin ensiarvoisen tärkeää. Se kannattaakin tehdä jo terveenä ja nuorena tai viimeistään siinä vaiheessa, kun vakava sairaus todetaan.

Yksinkertaisimmillaan hoitotahdossa todetaan, että henkilö joko suostuu tiettyyn hoitoon taikka kieltäytyy siitä. Hoitotahto voi kuitenkin sisältää tahdonilmaisuja hyvinkin monenlaisista eri hoitotoimenpiteistä erilaisten tilanteiden varalle. Käytännössä hoitotahdolla ei ole mahdollista varautua kaikkiin mahdollisiin eteen sattuviin tilanteisiin. Tämä johtuu jo pelkästään siitä tosiseikasta, että lääketiede ja lääketieteelliset hoitotoimenpiteet kehittyvät jatkuvasti. Hoitotahto voikin yksittäisten tapausten ja toimenpiteiden luetteloinnin lisäksi tai niiden sijasta sisältää myös periaatteita ja uskomuksia, joiden perusteella henkilön hoitotahtoa voidaan pyrkiä arvioimaan sellaisissakin tapauksissa, joista ei ole suoranaista mainintaa hoitotahdossa. Hoitotahdossa kannattaa kuitenkin määrittää nimenomainen kanta ainakin elämää keinotekoisesti ylläpitävistä hoitotoimenpiteistä, sillä sen arvuuttelu voi olla tuskallista niin omaisille kuin hoitohenkilökunnallekin. Vaikka hoitotahto onkin vapaamuotoinen, on sen tekemisessä hyvä turvautua lakimiehen apuun, jotta esimerkiksi virhetulkintojen mahdollisuus vähenee. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]