Minilex - Lakipuhelin

Hoitotahto ja hoitotestamentti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hoitotahto tarkoittaa potilaan ilmaisua siitä, miten häntä tulisi hoitaa. Hoitotahdosta puhuttaessa tarkoitetaan usein pelkästään potilaan etukäteen ilmaisemaa tahtoa koskien sitä, kuinka häntä tulisi hoitaa, jos hän ei heikentyneen terveydentilansa vuoksi voi ilmaista tahtoaan hoitotilanteessa.

Potilaan kirjallista tai suullista hoitotahtoa tulee noudattaa, jos ei ole perusteltua syytä olettaa, että potilaan tahto olisi muuttunut. Tärkeisiin hoitopäätöksiin edellytetään myös potilaan nimenomaista suostumusta. Jos potilas on nimenomaisesti kieltänyt tiettyjen toimenpiteiden käytön, näitä toimenpiteitä ei saa käyttää hänen hoidossaan.

Asiakirja, jossa hoitotahto ilmaistaan, voidaan nimetä hoitotestamentiksi. Hoitotestamentti tarkoittaa siis kirjalliseen muotoon laadittua hoitotahtoa. Asiakirjan otsikoimista tietyllä tavalla (esimerkiksi juuri hoitotestamentiksi) ei kuitenkaan edellytetä, koska hoitotahto voidaan laatia vapaamuotoisesti. Hoitotestamentilta ei edellytä samojen muotovaatimusten noudattamista kuin tavalliselta testamentilta, vaan hoitotestamentin voi kukin laatia oman tyylinsä mukaiseksi.

Vaikka hoitotahdon voi ilmaista vapaamuotoisesti, kannattaa se aina laatia kirjalliseen muotoon. Lisäksi laatijan kannattaa allekirjoittaa ja päivätä hoitotestamentti. Myös todistajien käyttäminen on hyvin suositeltavaa, joskaan ei pakollista. Kahta esteetöntä todistajaa voi pyytää allekirjoituksillaan todistamaan hoitotestamentin oikean henkilön laatimaksi ja allekirjoittamaksi.

Tärkeää on hoitotestamentin laatiminen riittävän ajoissa, jotta voidaan varmistaa hoitotestamentin tekijän kelpoisuus päättää omasta hoidostaan. Hoitotestamentti on pätevä eli hoitohenkilökuntaa sitova ainoastaan, jos laatija on hoitotahtoaan ilmaistessaan ollut kelpoinen käyttämään itsemääräämisoikeuttaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että henkilön täytyy kyetä ymmärtämään oma terveydentilansa ja hoidosta kieltäytymisen tai siihen suostumisen merkitys. Hoitotahdon pätevyyttä voidaan pyrkiä todistelemaan liittämällä hoitotahtoon lääkärin lausunto, jossa lääkäri arvioi hoitotahdon laatijan kelpoisuutta ja toimintakykyä.

Hoitotestamentin voi laatia jo hyvissä ajoin, sillä mitään takarajaa sen voimassaololle ei ole asetettu. Toisaalta on suotavaa varmistaa hoitotahdon ajantasaisuus tietyin väliajoin sen varmistamiseksi, että potilaan hoitotahto ei ole muuttunut. Jos hoitotestamentissa ilmaistu hoitotahto katsotaan vanhentuneeksi, potilaan tahdonilmaisu voidaan sivuuttaa.

Hoitotestamentilla voidaan määrätä melko yksityiskohtaisesti niistä toimenpiteistä, joilla hoitotestamentin tekijää tulee hoitaa. Tällä testamentilla voidaan myös nimetä ja valtuuttaa toinen henkilö tekemään päätökset hoitotestamentin tekijän puolesta. Potilaan itsemääräämisoikeus turvaa lähinnä laajan oikeuden kieltäytyä hoidosta, ei oikeutta valita vapaasti potilaan tahtomaa hoitomuotoa. Hoitotestamentissakaan potilas ei siis voi vaatia käytettäväksi esimerkiksi sellaisia hoitomenetelmiä, jotka eivät ole lääketieteellisesti hyväksyttäviä. Potilaan tahdonilmaisua myös hoitomuodon suhteen tulee kuitenkin kunnioittaa, mikäli se on mahdollista.

Yleisluontoiset hoitotestamentit voivat aiheuttaa tulkintaongelmia johtuen siitä, että potilaan hoitotahto ei selkeästi käy niistä ilmi. Tilanteissa, joissa omaiset ja lääkärit ovat erimielisiä hoidosta, potilaan hoitotahtoa kunnioitetaan, jos se on yksiselitteisesti tulkittavissa. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa potilaan hoitotahto voidaan myös sivuuttaa. Toisaalta hoitotestamenttiin kannattaa yksiselitteisten hoitomääräysten lisäksi liittää muistio, jossa potilas luonnehtii arvomaailmaansa, ajatuksiaan ja elämänasennettaan hieman yleisemmällä tasolla. Tämä voi auttaa tulkintaongelmien ratkaisemisessa ja antaa suuntaa potilaan tahdosta sellaisissakin tilanteissa, joihin potilas ei hoitotestamentissaan ole nimenomaisesti ottanut kantaa.

Hoitotestamentin voi peruuttaa, jos potilaan hoitoa koskeva tahto muuttuu. Peruuttaminen onnistuu hävittämällä hoitotestamentti tai laatimalla uusi. Uusi hoitotestamentti kumoaa tällöin aiemman.

Hoitotestamentin olemassaolosta kannattaa aina kertoa ainakin lähiomaisille ja hoitavalle lääkärille. Hoitotestamentin paperista versiota voi kuljettaa mukanaan, mutta lisäksi oman kirjallisen hoitotahtonsa voi tallentaa sähköiseen Omakanta-järjestelmään. Tämä tapahtuu kirjautumalla Kelan hallinnoimaan Kanta-palveluun (www.kanta.fi) esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla. Omakantaan tallennettu hoitotahto on lukuisien yksityisten ja julkisten terveydenhuollon toimintayksiköiden tarkasteltavissa helposti.

Jos tahdot laatia hoitotestamentin, ota yhteyttä lakimiehiimme tai jätä ei-sitova tarjouspyyntö tämän asiakirjan laatimiseksi. 

Mikäli olet epävarma asiakirjan soveltumisesta lakiasiaasi tai haluat saada tarkempaa neuvoa asiakirjaan liittyen, niin pyydämme kääntymään lakimieheen puoleen soittamalla lakipuhelimeen 0600 12 450. Voit myös pyytää lakimiestä laatimaan asiakirjasi tai sopimuksesi valmiiksi alusta loppuun.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

  • Hoitotahto kannattaa laatia kirjallisen hoitotestamentin muotoon, jotta vältettäisiin hoitotahdon olemassaoloa ja sisältöä koskevat epäselvyydet.
  • Hoitotahdon voi laatia vapaamuotoisesti, mutta viisasta on allekirjoittaa ja päivätä hoitotahto sekä käyttää todistajia.
  • Tahdonilmaisujen tulisi olla selkeällä ja yksiselitteisellä tavalla esitettyjä, jotta hoitotahto ei aiheuttaisi tulkintaongelmia.
  • Hoitotahdon voi tallettaa sähköisenä versiona Omakanta-järjestelmään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]