Minilex - Lakipuhelin

Hoitotahto-/hoitotestamenttilomake

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Hoitotahto tarkoittaa potilaan tahdonilmaisua hänen tulevasta hoidostaan sen varalle, ettei hän itse enää pysty osallistumaan hoitoratkaisuihin. Potilas voi olla tällä tavalla estynyt käyttämästä itsemääräämisoikeuttaan, jos hän on esimerkiksi tajuttomassa tilassa tai vakavasti muistisairas. Hoitotahdossa voidaan antaa ohjeita vastaisen hoidon varalta tai siinä voidaan kieltää tietyt hoitotoimenpiteet, esimerkiksi elvytys. Hoitotahdossa voidaan valtuuttaa myös joku muu henkilö, kuten lähisukulainen, tekemään päätös hoidosta, kun hoitotahdon tekijä ei siihen itse enää kykene. Pätevä hoitotahto sitoo potilasta hoitavaa terveydenhuollon henkilökuntaa, eli siitä ei lähtökohtaisesti pitäisi poiketa.

Hoitotahdolle ei ole asetettu mitään muotomääräyksiä, joten hoitotahdon voi antaa vapaamuotoisesti. Suullisestikin ilmaistu hoitotahto on siis pätevä, ja se voidaan kirjata potilaan potilasasiakirjoihin. Viisainta on kuitenkin laatia hoitotahto kirjalliseksi dokumentiksi, josta käytetään myös nimitystä hoitotestamentti. Kun hoitotahto on ilmaistu kirjallisesti, on hoitotahdon olemassaolo ja sisältö helpompi todentaa sekä mahdolliset tulkintavirheet helpompi välttää. Lisäksi suositeltavaa – joskaan ei pakollista – on käyttää todistajia, jotka allekirjoituksellaan vakuuttavat hoitotahdon antajan laatineen ja allekirjoittaneen hoitotahdon itse.

Hoitotahdon voi laatia alusta alkaen itse tai käyttää valmista lomaketta. Hoitotahdon laatiminen saattaa tuntua helpommalta, jos se on mahdollista suorittaa täyttämällä lomakepohja, johon on varattu tilaa tyypillisesti hoitotahdossa ilmaistaville asioille. Täytettäviä hoitotahtolomakkeita on saatavissa sairaanhoitopiireistä. Myös internetissä on helposti saatavilla monia erilaisia hoitotahtolomakkeita, joista hoitotahdon laatija voi valita itselleen sopivimman.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Eräät lomakkeet ovat sisällöltään varsin yksinkertaisia ja ne sisältävät lähinnä yleisimmin käytetyt tahdonilmaisut (kuten kiellon käyttää keinotekoisesti elintoimintoja ylläpitäviä hoitomuotoja). Toiset lomakkeet taas ovat monisivuisia dokumentteja, joihin hoitotahdon laatija voi kattavasti selvittää hoitoa koskevia toiveitaan. Tyypillisesti lomakkeisiin on liitetty lomakkeen täyttämistä koskeva lyhyt ohje.

Valmiin lomakkeen käyttäminen ei kuitenkaan ole missään nimessä välttämätöntä. Käytännössä eri ihmisten hoitotahdot voivat olla muodoltaan ja sisällöltään varsin erilaisia, joten mitään ainoaa oikeaa kaavaa hoitotahdon laatimiseen ei ole. Hoitotahtoon voi siis oman arvomaailmansa mukaisesti kirjata niitä asioita, jotka itse kokee tärkeiksi. Siinä voi antaa yksityiskohtaisempia toivomuksia tiettyjä hoitomenetelmiä tai hoitotoimenpiteitä koskien, mutta yhtä hyvin hoitotahto voi olla myös yleisluontoisempi selvitys laajempia hoitolinjoja koskevasta tahdosta. Hoitotahtoon kannattaa kuitenkin aina liittää muistio, jossa laatija selvittää omaa ajatusmaailmaansa ja elämänasennettaan yleisemmällä tasolla.

Hoitotahtolomake tai vapaamuotoisemmin laadittu hoitotahto voidaan liittää potilasasiakirjoihin ja hoitotahdon antaja voi pitää sitä mukanaan. Terveydenhuollossa annetuista ja siellä säilytetyistä hoitotahdoista menee tieto Kelan hallinnoimaan kansalliseen terveysarkistoon (Kanta), jossa jokainen voi itse ylläpitää hoitotahtonsa ajanmukaisuutta. Hoitotahdon voi käydä myös itse ennakkoon lisäämässä Kanta-palveluiden Omakanta-järjestelmään, jossa se on useiden terveydenhuollon toimintayksiköiden saatavilla. Lisäksi hoitotahdon tekemisestä kannattaa ilmoittaa ainakin läheisille ja hoitavalle lääkärille.

Vinkit

  • Hoitotahto on vapaamuotoinen tahdonilmaisu, joka on pätevä suullisestikin ilmaistuna. Epäselvyyksien välttämiseksi se kannattaa kuitenkin laatia kirjallisen hoitotestamentin muotoon.
  • Hoitotahdon voi laatia valmiille lomakkeelle. Lomakkeita saa sairaanhoitopiireistä sekä netistä useista eri lähteistä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa