Minilex - Lakipuhelin

Hoitotahto-/hoitotestamenttilomake

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hoitotahto tarkoittaa potilaan tahdonilmaisua hänen tulevasta hoidostaan sen varalle, ettei hän itse enää pysty osallistumaan hoitoratkaisuihin. Potilas voi olla tällä tavalla estynyt käyttämästä itsemääräämisoikeuttaan, jos hän on esimerkiksi tajuttomassa tilassa tai vakavasti muistisairas. Hoitotahdossa voidaan antaa ohjeita vastaisen hoidon varalta tai siinä voidaan kieltää tietyt hoitotoimenpiteet, esimerkiksi elvytys. Hoitotahdossa voidaan valtuuttaa myös joku muu henkilö, kuten lähisukulainen, tekemään päätös hoidosta, kun hoitotahdon tekijä ei siihen itse enää kykene. Pätevä hoitotahto sitoo potilasta hoitavaa terveydenhuollon henkilökuntaa, eli siitä ei lähtökohtaisesti pitäisi poiketa.

Hoitotahdolle ei ole asetettu mitään muotomääräyksiä, joten hoitotahdon voi antaa vapaamuotoisesti. Suullisestikin ilmaistu hoitotahto on siis pätevä, ja se voidaan kirjata potilaan potilasasiakirjoihin. Viisainta on kuitenkin laatia hoitotahto kirjalliseksi dokumentiksi, josta käytetään myös nimitystä hoitotestamentti. Kun hoitotahto on ilmaistu kirjallisesti, on hoitotahdon olemassaolo ja sisältö helpompi todentaa sekä mahdolliset tulkintavirheet helpompi välttää. Lisäksi suositeltavaa – joskaan ei pakollista – on käyttää todistajia, jotka allekirjoituksellaan vakuuttavat hoitotahdon antajan laatineen ja allekirjoittaneen hoitotahdon itse.

Hoitotahdon voi laatia alusta alkaen itse tai käyttää valmista lomaketta. Hoitotahdon laatiminen saattaa tuntua helpommalta, jos se on mahdollista suorittaa täyttämällä lomakepohja, johon on varattu tilaa tyypillisesti hoitotahdossa ilmaistaville asioille. Täytettäviä hoitotahtolomakkeita on saatavissa sairaanhoitopiireistä. Myös internetissä on helposti saatavilla monia erilaisia hoitotahtolomakkeita, joista hoitotahdon laatija voi valita itselleen sopivimman.

Eräät lomakkeet ovat sisällöltään varsin yksinkertaisia ja ne sisältävät lähinnä yleisimmin käytetyt tahdonilmaisut (kuten kiellon käyttää keinotekoisesti elintoimintoja ylläpitäviä hoitomuotoja). Toiset lomakkeet taas ovat monisivuisia dokumentteja, joihin hoitotahdon laatija voi kattavasti selvittää hoitoa koskevia toiveitaan. Tyypillisesti lomakkeisiin on liitetty lomakkeen täyttämistä koskeva lyhyt ohje.

Valmiin lomakkeen käyttäminen ei kuitenkaan ole missään nimessä välttämätöntä. Käytännössä eri ihmisten hoitotahdot voivat olla muodoltaan ja sisällöltään varsin erilaisia, joten mitään ainoaa oikeaa kaavaa hoitotahdon laatimiseen ei ole. Hoitotahtoon voi siis oman arvomaailmansa mukaisesti kirjata niitä asioita, jotka itse kokee tärkeiksi. Siinä voi antaa yksityiskohtaisempia toivomuksia tiettyjä hoitomenetelmiä tai hoitotoimenpiteitä koskien, mutta yhtä hyvin hoitotahto voi olla myös yleisluontoisempi selvitys laajempia hoitolinjoja koskevasta tahdosta. Hoitotahtoon kannattaa kuitenkin aina liittää muistio, jossa laatija selvittää omaa ajatusmaailmaansa ja elämänasennettaan yleisemmällä tasolla.

Hoitotahtolomake tai vapaamuotoisemmin laadittu hoitotahto voidaan liittää potilasasiakirjoihin ja hoitotahdon antaja voi pitää sitä mukanaan. Terveydenhuollossa annetuista ja siellä säilytetyistä hoitotahdoista menee tieto Kelan hallinnoimaan kansalliseen terveysarkistoon (Kanta), jossa jokainen voi itse ylläpitää hoitotahtonsa ajanmukaisuutta. Hoitotahdon voi käydä myös itse ennakkoon lisäämässä Kanta-palveluiden Omakanta-järjestelmään, jossa se on useiden terveydenhuollon toimintayksiköiden saatavilla. Lisäksi hoitotahdon tekemisestä kannattaa ilmoittaa ainakin läheisille ja hoitavalle lääkärille.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

  • Hoitotahto on vapaamuotoinen tahdonilmaisu, joka on pätevä suullisestikin ilmaistuna. Epäselvyyksien välttämiseksi se kannattaa kuitenkin laatia kirjallisen hoitotestamentin muotoon.
  • Hoitotahdon voi laatia valmiille lomakkeelle. Lomakkeita saa sairaanhoitopiireistä sekä netistä useista eri lähteistä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]