Minilex - Lakipuhelin

Potilaan oikeussuojakeinot

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Jos potilas kokee tyytymättömyyttä terveyden- ja sairaanhoitoonsa, on hänellä tiettyjä oikeussuojakeinoja. Tällaisia ovat muistutuksen ja kantelun tekeminen. Potilas voi tietyissä tilanteissa myös kääntyä potilasvakuutuskeskuksen puoleen.

Ensinnäkin potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Muistutuksen voi tehdä myös potilaan laillinen edustaja, omainen tai muu läheinen, jos potilas on kuollut tai ei kykene itse tekemään muistutusta esimerkiksi sairauden vuoksi. Muistutusoikeudesta tulee tiedottaa potilaille ja muistutuksen tekemisen tulee olla potilaille mahdollisimman vaivatonta. Lisäksi muistutus on ratkaistava kohtuullisessa ajassa. Muistutus tulee lähtökohtaisesti tehdä kirjallisena. Myös suullinen muistutus on mahdollinen, mutta vastaus muistutukseen tulee aina tehdä kirjallisena ja perustella. Jos muistutusta käsitellessä ilmenee, että kyse on potilasvahinkolaissa tarkoitetusta asiasta, potilasta on neuvottava, miten asia pannaan vireille toimivaltaisessa viranomaisessa.

Potilaalla on myös mahdollisuus tehdä kantelu aluehallintovirastolle tai Valviralle. Muistutuksen tekeminen ei rajoita tätä oikeutta. Valvontaviranomainen voi siirtää kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena. Siirto on tehtävä välittömästi ja siitä on ilmoitettava kantelun tekijälle. Valvontaviranomainen ottaa yleensä suoraan käsittelyyn vain vakavat asiat, kuten jos syntyy epäily vakavasta virheestä. Terveydenhuollon toimintayksikön tulee toimittaa kirjallinen vastauksensa asiaan myös valvontaviranomaiselle. Julkisen sektorin toiminnasta voi kannella myös eduskunnan oikeusasiamiehelle.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Henkilövahinkotilanteissa potilaalla on oikeus saada korvausta potilasvakuutuksesta. Potilaan tulee olla yhteydessä potilasvakuutuskeskukseen, jos hän epäilee vahinkoa. Lisäksi potilasvahinkolautakunta voi antaa ratkaisuja merkittävissä asioissa.

Terveydenhuollon toimintayksiköllä on oltava potilasasiamies. Kahdella tai useammalla toimintayksiköllä voi olla yhteinen potilasasiamies. Toimintayksiköllä voi olla myös yhteinen potilas- ja sosiaaliasiamies. Potilasasiamiehen tehtävä on neuvoa potilasta oikeuksiensa toteuttamiseksi. Potilasasiamieheltä voi pyytää neuvoa, jos potilas kokee tyytymättömyyttä hoitoonsa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa