Minilex - Lakipuhelin

Potilaan oikeussuojakeinot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos potilas kokee tyytymättömyyttä terveyden- ja sairaanhoitoonsa, on hänellä tiettyjä oikeussuojakeinoja. Tällaisia ovat muistutuksen ja kantelun tekeminen. Potilas voi tietyissä tilanteissa myös kääntyä potilasvakuutuskeskuksen puoleen.

Ensinnäkin potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Muistutuksen voi tehdä myös potilaan laillinen edustaja, omainen tai muu läheinen, jos potilas on kuollut tai ei kykene itse tekemään muistutusta esimerkiksi sairauden vuoksi. Muistutusoikeudesta tulee tiedottaa potilaille ja muistutuksen tekemisen tulee olla potilaille mahdollisimman vaivatonta. Lisäksi muistutus on ratkaistava kohtuullisessa ajassa. Muistutus tulee lähtökohtaisesti tehdä kirjallisena. Myös suullinen muistutus on mahdollinen, mutta vastaus muistutukseen tulee aina tehdä kirjallisena ja perustella. Jos muistutusta käsitellessä ilmenee, että kyse on potilasvahinkolaissa tarkoitetusta asiasta, potilasta on neuvottava, miten asia pannaan vireille toimivaltaisessa viranomaisessa.

Potilaalla on myös mahdollisuus tehdä kantelu aluehallintovirastolle tai Valviralle. Muistutuksen tekeminen ei rajoita tätä oikeutta. Valvontaviranomainen voi siirtää kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena. Siirto on tehtävä välittömästi ja siitä on ilmoitettava kantelun tekijälle. Valvontaviranomainen ottaa yleensä suoraan käsittelyyn vain vakavat asiat, kuten jos syntyy epäily vakavasta virheestä. Terveydenhuollon toimintayksikön tulee toimittaa kirjallinen vastauksensa asiaan myös valvontaviranomaiselle. Julkisen sektorin toiminnasta voi kannella myös eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Henkilövahinkotilanteissa potilaalla on oikeus saada korvausta potilasvakuutuksesta. Potilaan tulee olla yhteydessä potilasvakuutuskeskukseen, jos hän epäilee vahinkoa. Lisäksi potilasvahinkolautakunta voi antaa ratkaisuja merkittävissä asioissa.

Terveydenhuollon toimintayksiköllä on oltava potilasasiamies. Kahdella tai useammalla toimintayksiköllä voi olla yhteinen potilasasiamies. Toimintayksiköllä voi olla myös yhteinen potilas- ja sosiaaliasiamies. Potilasasiamiehen tehtävä on neuvoa potilasta oikeuksiensa toteuttamiseksi. Potilasasiamieheltä voi pyytää neuvoa, jos potilas kokee tyytymättömyyttä hoitoonsa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]