Minilex - Lakipuhelin

Hoitosuunnitelma potilaan hoidon perustana

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Hoitosuhteessa tulee lain mukaan tarvittaessa laatia hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelma laaditaan, kun potilas on hoidossa, tutkimuksessa tai lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Merkitystä ei ole sillä, tapahtuuko tämä yksityisessä tai julkisessa terveydenhuollossa vaiko työterveydenhuollossa.

Hoitosuunnitelma sisältää yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten potilaan hoito aiotaan järjestää. Lisäksi se sisältää toteuttamisaikataulun. Suunnitelman tulee perustua asianmukaiseen lääketieteelliseen tietoon, muun muassa pätevään taudinmääritykseen. Suunnitelmaa voidaan tarvittaessa myöhemmin tarkistaa tai muuttaa.

Hoitosuunnitelman keskeinen tarkoitus on yhtenäistää ja järkevöittää potilaan kohtelua etenkin silloin, kun hän on useiden organisaatioiden asiakkaana. Kyse voi olla useista eri terveydenhuollon yksiköistä, tai terveys- ja sosiaalihuollon yksiköistä. Ilman kunnollista suunnittelua vaarana on, että kukin organisaatio tuntee henkilön asioita vain tietyltä kantilta, mutta kenelläkään ei ole kokonaiskuvaa.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Hoitosuunnitelma laaditaan yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Jos potilas ei ole kypsä ymmärtämään asiaa, se laaditaan yhteisymmärryksessä hänen läheisensä tai laillisen edustajansa kanssa. Potilaan yleinen itsemääräämisoikeus siis koskee myös hoitosuunnitelmaa.

Suunnitelma ei ole varsinainen hallintopäätös. Suunnitelmaan tai sen puutteeseen tyytymätön potilas ei siis voi valittaa asiasta hallinto-oikeuteen; sellaista valitusta ei tutkita. Sen sijaan tällaisella potilaalla on käytössään muita keinoja ilmaista tyytymättömyytensä. Hän voi tehdä muistutuksen potilasasiamiehelle. Lisäksi hän voi kannella hoidosta tai kohtelusta alan laillisuusvalvojille, eli aluehallintovirastolle, eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.

Hoitosuunnitelma siis tulee lain mukaan tehdä, kun se on tarpeen potilaan hoidon, tutkimuksen tai lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämiseksi. Se auttaa etenkin henkilöä hoitavia eri organisaatioita sovittamaan toimintonsa yhteen. Hoitosuunnitelma laaditaan yhteisymmärryksessä potilaan kanssa; tyytymätön potilas voi tehdä muistutuksen tai kantelun.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa