Minilex - Lakipuhelin

Hoitotahtolomake

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hoitotahdolla tarkoitetaan etukäteistä tahdonilmaisua koskien sitä, miten henkilö toivoo hoitonsa järjestettävän. Potilaan yksi keskeisimmistä oikeuksista on itsemääräämisoikeus, joka tarkoittaa sitä, että potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Hoitotahdon avulla potilas käyttää itsemääräämisoikeuttaan vielä silloinkin, kun hän on sellaisessa tilassa (esimerkiksi tajuttomana tai vakavasti muistisairas), ettei hän enää pysty päättämään hoidostaan. Pätevä hoitotahto sitoo potilasta hoitavaa terveydenhuollon henkilökuntaa, eli siitä ei lähtökohtaisesti pitäisi poiketa.

Hoitotahdolle ei ole laissa säädetty minkäänlaisia muotovaatimuksia, joten suullisestikin ilmaistu hoitotahto on pätevä. Hoitotahdon laatiminen kirjalliseen muotoon eli ns. hoitotestamentiksi kuitenkin kannattaa, sillä kirjallisen hoitotahdon olemassaolo ja sisältö ovat mutkattomammin todennettavissa. Myös todistajien käyttäminen on suositeltavaa, jotta tarpeen tullen voidaan varmistua hoitotahdon aitoudesta. Yleensä todistajia on kaksi ja he allekirjoituksellaan todistavat hoitotahdon oikean henkilön laatimaksi ja allekirjoittamaksi.

Hoitotahdon voi kirjoittaa kokonaan itse tai sen voi tehdä valmiille lomakepohjalle. Hoitotahtolomakkeita saa sairaanhoitopiireistä sekä monilta eri Internet-sivustoilta. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) nettisivuilta löytyy hoitotahtolomake. Eri tahojen tarjoamat valmiit hoitotahtolomakkeet ovat varsin erilaisia, joten yhtä oikeaa mallia hoitotahdon laatimiseen ei ole olemassa.

Toiset lomakkeet ovat varsin ytimekkäitä ja potilas voi määrittää hoitotahdon sisällön lähinnä rastittamalla hänelle sopivat tahdonilmaukset. Toiset lomakkeet taas ovat monisivuisia dokumentteja, joissa potilas voi yksityiskohtaisesti selvittää toiveitaan ja toisaalta laajemminkin kuvailla omaa arvomaailmaansa. Yleensä lomakkeen mukana tulee myös lyhyt ohjeistus siitä, miten pätevä hoitotahto laaditaan.

Hoitotahdon sisällön voi siis määrittää haluamassaan laajuudessa. Se voi olla yleinen tai yksityiskohtaisempi. Erilaisissa tarjolla olevissa hoitotahtolomakkeissa tyypillistä on, että esimerkiksi elintoimintoja ei toivota keinotekoisesti ylläpidettävän, jos mahdollisuuksia terveydentilan paranemiseen ei juuri ole. Yleensä kyse on juuri tuloksettomien, vain elinaikaa pitkittävien hoitomuotojen poissulkemisesta silloin, kun toimintakyky ja elämänlaatu on kokonaisvaltaisesti menetetty. Hoitotahdossa voidaan myös esittää toivomuksia hoitomuodoista lääketieteellisten ja oikeudellisten mahdollisuuksien rajoissa. Lisäksi hoitotahtoon kannattaa liittää muistio, jossa hoitotahdon laatija avaa omaa elämänasennettaan ja ajatusmaailmaansa hieman yleisemmälläkin tasolla. Tämä auttaa hoitotahdon tulkinnassa sekä päätettäessä sellaisesta hoidosta, johon potilas ei nimenomaisesti ole ottanut hoitotahdossaan kantaa.

Kun hoitotahtolomake on täytetty, hoitotahdon laatija voi ottaa sen mukanaan terveydenhuoltoyksikköön ja se voidaan liittää potilasasiakirjoihin. Hoitotahdon saa myös talletettua verkossa olevaan Omakanta-järjestelmään, jossa se on useiden sekä yksityisten että julkisten terveydenhuollon toimintayksiköiden käytettävissä. Lähiomaisille on syytä kertoa, että on laatinut hoitotahdon.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

  • Hoitotahdon saa laatia vapaamuotoisesti, mutta se kannattaa aina tehdä kirjallisena.
  • Jos hoitotahtoa ei halua laatia alusta asti itse, voi apuna käyttää valmista hoitotahtolomaketta. Lomakkeita voi tiedustella sairaanhoitopiiristä tai etsiä netistä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]