Minilex - Lakipuhelin

Hoitotahtolomake

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Hoitotahdolla tarkoitetaan etukäteistä tahdonilmaisua koskien sitä, miten henkilö toivoo hoitonsa järjestettävän. Potilaan yksi keskeisimmistä oikeuksista on itsemääräämisoikeus, joka tarkoittaa sitä, että potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Hoitotahdon avulla potilas käyttää itsemääräämisoikeuttaan vielä silloinkin, kun hän on sellaisessa tilassa (esimerkiksi tajuttomana tai vakavasti muistisairas), ettei hän enää pysty päättämään hoidostaan. Pätevä hoitotahto sitoo potilasta hoitavaa terveydenhuollon henkilökuntaa, eli siitä ei lähtökohtaisesti pitäisi poiketa.

Hoitotahdolle ei ole laissa säädetty minkäänlaisia muotovaatimuksia, joten suullisestikin ilmaistu hoitotahto on pätevä. Hoitotahdon laatiminen kirjalliseen muotoon eli ns. hoitotestamentiksi kuitenkin kannattaa, sillä kirjallisen hoitotahdon olemassaolo ja sisältö ovat mutkattomammin todennettavissa. Myös todistajien käyttäminen on suositeltavaa, jotta tarpeen tullen voidaan varmistua hoitotahdon aitoudesta. Yleensä todistajia on kaksi ja he allekirjoituksellaan todistavat hoitotahdon oikean henkilön laatimaksi ja allekirjoittamaksi.

Hoitotahdon voi kirjoittaa kokonaan itse tai sen voi tehdä valmiille lomakepohjalle. Hoitotahtolomakkeita saa sairaanhoitopiireistä sekä monilta eri Internet-sivustoilta. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) nettisivuilta löytyy hoitotahtolomake. Eri tahojen tarjoamat valmiit hoitotahtolomakkeet ovat varsin erilaisia, joten yhtä oikeaa mallia hoitotahdon laatimiseen ei ole olemassa.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Toiset lomakkeet ovat varsin ytimekkäitä ja potilas voi määrittää hoitotahdon sisällön lähinnä rastittamalla hänelle sopivat tahdonilmaukset. Toiset lomakkeet taas ovat monisivuisia dokumentteja, joissa potilas voi yksityiskohtaisesti selvittää toiveitaan ja toisaalta laajemminkin kuvailla omaa arvomaailmaansa. Yleensä lomakkeen mukana tulee myös lyhyt ohjeistus siitä, miten pätevä hoitotahto laaditaan.

Hoitotahdon sisällön voi siis määrittää haluamassaan laajuudessa. Se voi olla yleinen tai yksityiskohtaisempi. Erilaisissa tarjolla olevissa hoitotahtolomakkeissa tyypillistä on, että esimerkiksi elintoimintoja ei toivota keinotekoisesti ylläpidettävän, jos mahdollisuuksia terveydentilan paranemiseen ei juuri ole. Yleensä kyse on juuri tuloksettomien, vain elinaikaa pitkittävien hoitomuotojen poissulkemisesta silloin, kun toimintakyky ja elämänlaatu on kokonaisvaltaisesti menetetty. Hoitotahdossa voidaan myös esittää toivomuksia hoitomuodoista lääketieteellisten ja oikeudellisten mahdollisuuksien rajoissa. Lisäksi hoitotahtoon kannattaa liittää muistio, jossa hoitotahdon laatija avaa omaa elämänasennettaan ja ajatusmaailmaansa hieman yleisemmälläkin tasolla. Tämä auttaa hoitotahdon tulkinnassa sekä päätettäessä sellaisesta hoidosta, johon potilas ei nimenomaisesti ole ottanut hoitotahdossaan kantaa.

Kun hoitotahtolomake on täytetty, hoitotahdon laatija voi ottaa sen mukanaan terveydenhuoltoyksikköön ja se voidaan liittää potilasasiakirjoihin. Hoitotahdon saa myös talletettua verkossa olevaan Omakanta-järjestelmään, jossa se on useiden sekä yksityisten että julkisten terveydenhuollon toimintayksiköiden käytettävissä. Lähiomaisille on syytä kertoa, että on laatinut hoitotahdon.

Vinkit

  • Hoitotahdon saa laatia vapaamuotoisesti, mutta se kannattaa aina tehdä kirjallisena.
  • Jos hoitotahtoa ei halua laatia alusta asti itse, voi apuna käyttää valmista hoitotahtolomaketta. Lomakkeita voi tiedustella sairaanhoitopiiristä tai etsiä netistä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa