Minilex - Lakipuhelin

Hoitotahto saattohoidossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hoitotahto varmistaa, että elämän loppuvaiheen hoitoa koskevat päätökset noudattavat henkilön omaa tahtoa. Hoitotahto puhuu henkilön puolesta silloin, kun tämä ei syystä tai toisesta siihen enää itse kykene. Saattohoidolla tarkoitetaan ihmisen viimeisiä elinpäiviä tai –viikkoja, kun kuoleman tiedetään olevan tulossa lähihetkinä. Kun potilas siirretään saattohoitoon, luovutaan hänen kohdallaan parantavista hoidoista ja hoidon tavoitteena on enää lievittää potilaan kipuja sekä taata hänelle mahdollisimman arvokas kuolema.

Saattohoidossa potilaan toiminta- ja harkintakyky voivat olla jo niin heikkoja, että henkilön ei voida katsoa olevan enää kykeneväinen itseään koskevaan päätöksentekoon. Tällöin noudatetaan hoitotahtoa, jonka henkilö on laatinut ennakkoon silloin, kun hän vielä kykeni ilmaisemaan periaatteensa ja arvomaailmansa koskien itseään koskevaa hoitoa. Hoitotahto kannattaakin laatia hyvissä ajoin – jo silloin, kun on vielä suhteellisen terve. Kun potilaan tilan tiedetään sairauden vuoksi olevan huononemaan päin, on hoitotahdon laatiminen viimeistään ajankohtaista.

Sekä omaiset että hoitohenkilökunta ovat sidottuja hoitotahdon noudattamiseen. Vaikka omaiset olisivat saattohoidon toimenpiteistä eri kannalla henkilön oman hoitotahdon kanssa, tulee hoitohenkilökunnan sivuuttaa omaisten näkemys ja noudattaa hoitotahtoa parhaan kykynsä mukaan.

Saattohoitoa koskeva hoitotaho sisältää tyypillisesti määräyksiä siitä, minkälaisten hoitomuotojen suorittaminen on sallittua ja kiellettyä. Saattohoitoon siirtämistä koskevaan päätökseen kuuluu jo itsessään määräys pidättäytyä elvytyksestä, mutta se voidaan kirjata myös erikseen hoitotahtoon. Elämää keinotekoisesti ylläpitävistä hoitomuodoista potilaan olisi hyvä lausua kantansa joka tapauksessa. Lääketieteelliset menetelmät ovat kehittyneet niin pitkälle, että ihmistä voidaan pitää hengissä erilaisten laitteiden avulla hyvinkin pitkään. Mikäli tällaisesta hoidosta haluaa kieltäytyä, on se ilmoitettava hoitotahdossa. Lähtökohtana on aina, että henkilöä pidetään hengissä kaikin keinoin. Jokaisella on kuitenkin oikeus myös kieltäytyä hoidon vastaanottamisesta. Hoitotahto saattohoidossa voi sisältää elämää pitkittävien ja ylläpitävien määräysten lisäksi myös muita ohjeita hoitoon liittyen, kuten toiveita lääkityksen antamisesta.

Mitään muodollisia tai sisällöllisiä vähimmäisvaatimuksia laki ei hoitotahdolle aseta, joten hoitotahdon voi laatia omalla tyylillään ja kirjaten siihen toivomuksia koskien sellaisia asioita, jotka potilaalle itselleen ovat tärkeitä. Täsmällisempien hoitomuotoja ja -toimenpiteitä koskevien tahdonilmaisujen lisäksi hoitotahtoon kannattaa liittää myös muistio, jossa potilas selvittää ajatusmaailmaansa ja arvojaan hieman laajemmallakin tasolla. Tämä auttaa selvittämään potilaan kantaa silloin, kun joudutaan päättämään jostain sellaisesta asiasta, josta potilas ei nimenomaisesti ole hoitotahdossaan määrännyt.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

  • Hoitotahdolla saattohoitoon siirtyvä potilas voi ohjata omaa hoitoaan silloinkin, kun hän mahdollisesti ei enää ole kykenevä ilmaisemaan hoitoaan koskevaa tahtoaan.
  • Hoitotahto kannattaa laatia hyvissä ajoin, jotta hoitotahdon pätevyyttä ei kukaan tulisi kyseenalaistaneeksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]