Minilex - Lakipuhelin

Potilaan oikeus valittaa hoidosta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Jos potilas on tyytymätön näihin, niin potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Muistutuksen voi myös tehdä potilaan laillinen edustaja, omainen tai muu läheinen. Läheisen toimiminen edellyttää kuitenkin potilaan kyvyttömyyttä itse tehdä muistiota tai potilaan kuolemaa. Toimintayksikön on selvällä tavalla tiedotettava potilailleen tästä oikeudesta ja tehdä muistutuksen tekemisestä mahdollisimman helppoa potilaalle.

Toimintayksikön tulee käsitellä muistutusta asiaan kuuluvalla tavalla. Muistutukseen on annettava kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä. Vastaukseen on kirjattava asianmukaiset perustelut asian laadun edellyttämällä tavalla. Muistutuksen tekeminen ei rajoita potilaan oikeutta valittaa hoidosta tai siihen liittyvästä kohtelusta terveydenhuollon valvontaviranomaisille. Muistutuksen tekemisen yhteydessä potilasta on neuvottava, jos asiaa käsiteltäessä ilmenee, että on syytä valittaa esimerkiksi valvontaviranomaisille.

Potilas voi myös tehdä tyytymättömyytensä vuoksi kantelun saamastaan hoidosta tai siihen liittyvästä kohtelusta. Kantelu tehdään kirjallisesti ja poikkeuksellisesti, se on mahdollista tehdä suullisesti valvovan viranomaisen suostumuksella. Valitukseen on kirjoitettava käsitys virheellisestä menettelystä sekä arvostelun kohteena olevan menettelyn ajankohdasta. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Jos valvontaviranomainen kuitenkin arvioi, että kantelu on tarkoituksenmukaisempaa tehdä muistutuksena, viranomainen voi siirtää silloin asian asianomaiseen toimintayksikköön käsiteltäväksi. Siirto edellyttää, että asiassa ei ole tehty muistutusta. Siirto on tehtävä heti arvioinnin jälkeen ja siitä on ilmoitettava kantelijalle.

Potilaalla on siispä kaksi tapaa valittaa hoidosta ja siihen liittyvästä kohtelusta, joko muistutuksen tai kantelun muodossa. Potilasasiamies voi auttaa potilasta valitukseen liittyvissä asioissa. Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on nimetty potilasasiamies. Ongelmallisissa tilanteissa kannattaa myös harkita kääntymistä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa