Minilex - Lakipuhelin

Potilaan oikeus yksityisyyteen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeus yksityisyyteen on perusoikeus, jota ei lähtökohtaisesti saa rikkoa. Potilasta hoidettaessa on kuitenkin välttämätöntä, että tätä perusoikeutta voidaan rajoittaa tarvittavissa määrin, jotta hoitohenkilökunta kykenee suorittamaan hoidon ja saamaan tarvittavat tiedot potilaasta hoidon mahdollistamiseksi. Terveydenhuollon asiakirjat ja niistä ilmenevät tiedot ovat salassapidettäviä. Näin ollen ainoastaan potilaan hoitoon osallistuvilla on oikeus tarkastella potilaan tietoja, silloinkin ainoastaan tarvittavissa määrin. Potilaan oikeus yksityisyyteen ei kuitenkaan koskaan väisty kokonaan hoidon perusteella.

Potilasta on informoitava hoidon alkaessa siitä, mihin käytettyjä tietoja käytetään ja mistä tietoja hankitaan. Lisäksi tietojen tallennuspaikasta sekä tietojen luovutuksesta on kerrottava potilaalle.

Potilasasiakirjoja ei luovuteta sivullisille ilman potilaan suostumusta. Potilaan omainen voi saada oikeuden tietoihin potilaan kuoltua. Luovutettavien tietojen on oltava välttämättömiä omaisen etujen ja oikeuksien selvittämiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi epäillyn hoitovirheen selvittämiseksi. Potilaan ollessa tajuton hoitoon otettaessa, voidaan yleensä hoitoon ottamisesta informoida hänen läheistään.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Potilaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa toiselle viranomaiselle tai yksityiselle terveyspalvelun tarjoajalle. Suostumuksen varjolla voidaan luovuttaa tarpeelliset tiedot hoidon mahdollistamiseksi. Terveyskeskusten välillä tietoja voidaan luovuttaa ilman suostumusta, jos tiedot ovat tarpeellisia hoidon toteuttamisessa. Potilaalla on oikeus kieltää tietojen luovutus halutessaan.

Potilaalla on oikeus tarkastaa omat tietonsa sekä saada tietoa omasta terveydestään. Potilaalla on oikeus pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Oikeutta tietoon omasta hoidosta tai terveydestä voidaan rajoittaa vain hyvin painavasta syystä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa