Minilex - Lakipuhelin

Potilaan oikeus lokitietoihin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilaalla on yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus saada pääsy häntä koskeviin terveystietoihin. Potilaalla on oikeus saada tietää myös, missä tarkoituksessa hänen terveystietojaan käsitellään. Lisäksi tieto on annettava siitä, kenelle hänen tietojaan on luovutettu tai kenelle niitä on tarkoitus luovuttaa. Jos tietoja ei ole hankittu potilaalta itseltään, on hänelle kerrottava, mistä häntä koskevat tiedot on kerätty.

Potilaalla on oikeus saada asiakastietojensa käsittelyyn liittyvien oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten kirjallisesta pyynnöstä lokirekisterin perusteella maksutta tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste. Tiedot on annettava viivytyksettä. Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä. Erityisenä syynä voi olla esimerkiksi perusteltu epäilys asiakas- tai potilastietojen luvattomasta käsittelystä tavalla, joka edellyttää asian selvittämistä. Kahden vuoden määräaika perustuu siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon kantelujen käsittely on useimmiten rajattu koskemaan enintään kantelua edeltävien kahden vuoden aikana tapahtuneita väärinkäytöksiä.

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen antajan tulee pitää rekisteriä omien asiakastietojärjestelmiensä ja asiakasrekisteriensä käyttäjistä sekä näiden käyttöoikeuksista. Palvelujen antajan tulee kerätä asiakasrekisterikohtaisesti kaikesta asiakastietojen käytöstä ja jokaisesta asiakastietojen luovutuksesta seurantaa varten lokitiedot lokirekisteriin. Käyttölokirekisteriin tallennetaan tieto käytetyistä asiakastiedoista, siitä palvelujen antajasta, jonka asiakastietoja käytetään, asiakastietojen käyttäjästä, tietojen käyttötarkoituksesta ja käyttöajankohdasta. Tämä tarkoittaa, että potilastietojen katselusta jää aina lokimerkintä, josta ilmenee, kuka potilaan tietoja on katsellut.

Potilastietoja ei saa ilman potilaan kirjallista suostumusta antaa muille kuin potilaan hoidosta vastaaville tai potilaan hoitoon osallistuvalle lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle. Muut henkilöt eivät siis luvatta saa katsella henkilön potilastietoja. Luvaton potilastietojen katselu rangaistaan tietosuojarikoksena ja/tai virkavelvollisuuden rikkomisena.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]