Minilex - Lakipuhelin

Potilaan oikeus lokitietoihin

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Potilaalla on yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus saada pääsy häntä koskeviin terveystietoihin. Potilaalla on oikeus saada tietää myös, missä tarkoituksessa hänen terveystietojaan käsitellään. Lisäksi tieto on annettava siitä, kenelle hänen tietojaan on luovutettu tai kenelle niitä on tarkoitus luovuttaa. Jos tietoja ei ole hankittu potilaalta itseltään, on hänelle kerrottava, mistä häntä koskevat tiedot on kerätty.

Potilaalla on oikeus saada asiakastietojensa käsittelyyn liittyvien oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten kirjallisesta pyynnöstä lokirekisterin perusteella maksutta tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste. Tiedot on annettava viivytyksettä. Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä. Erityisenä syynä voi olla esimerkiksi perusteltu epäilys asiakas- tai potilastietojen luvattomasta käsittelystä tavalla, joka edellyttää asian selvittämistä. Kahden vuoden määräaika perustuu siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon kantelujen käsittely on useimmiten rajattu koskemaan enintään kantelua edeltävien kahden vuoden aikana tapahtuneita väärinkäytöksiä.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen antajan tulee pitää rekisteriä omien asiakastietojärjestelmiensä ja asiakasrekisteriensä käyttäjistä sekä näiden käyttöoikeuksista. Palvelujen antajan tulee kerätä asiakasrekisterikohtaisesti kaikesta asiakastietojen käytöstä ja jokaisesta asiakastietojen luovutuksesta seurantaa varten lokitiedot lokirekisteriin. Käyttölokirekisteriin tallennetaan tieto käytetyistä asiakastiedoista, siitä palvelujen antajasta, jonka asiakastietoja käytetään, asiakastietojen käyttäjästä, tietojen käyttötarkoituksesta ja käyttöajankohdasta. Tämä tarkoittaa, että potilastietojen katselusta jää aina lokimerkintä, josta ilmenee, kuka potilaan tietoja on katsellut.

Potilastietoja ei saa ilman potilaan kirjallista suostumusta antaa muille kuin potilaan hoidosta vastaaville tai potilaan hoitoon osallistuvalle lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle. Muut henkilöt eivät siis luvatta saa katsella henkilön potilastietoja. Luvaton potilastietojen katselu rangaistaan tietosuojarikoksena ja/tai virkavelvollisuuden rikkomisena.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa