Minilex - Lakipuhelin

Hoitotahdon todistajat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hoitotahto on etukäteen tehty tahdonilmaisu siitä, minkälaista hoitoa ja hoitotoimenpiteitä henkikö haluaa saada. Hoitotahtoa sovelletaan tilanteessa, kun henkilö ei syystä taikka toisesta kykene hoidon tarpeen hetkellä ilmaisemaan tahtoaan. Hoitotahdolla pyritäänkin varautumaan tulevaisuuden varalle. Päätöksentekokyky itseään koskevasta hoidosta voi heiketä tai hävitä kokonaan esimerkiksi muistisairauden, tajuttomuuden, vanhuuden heikkouden taikka muun syyn vuoksi. Hoitotahto voi sisältää nimenomaisia määräyksiä jonkin tietyn tilanteen tai hoitomuodon varalta. Siinä voi olla lisäksi yleisempiä ohjeita ja periaatteita esimerkiksi henkilön elämänarvoista ja uskomuksista, joiden perusteella omaiset ja hoitohenkilökunta voivat pyrkiä arvioimaan henkilön hoitotahtoa myös muissa tilanteissa. Liian yksityiskohtaisen hoitotahdon laatimisen sijaan onkin suotavaa kiinnittää huomiota yleisempien hoitoperiaatteiden ja hoitolinjojen ilmaisemiseen.

Hoitotahto ei ole määrämuotoinen tahdonilmaisu. Se voi olla suullinen tai kirjallinen ja sisällöltään hyvinkin vaihteleva. Hoitotahdon noudattaminen edellyttää kuitenkin, että henkilö oli sen tekohetkellä kykeneväinen ymmärtämään riittävissä määrin hoitotahdon merkityksen ja sisällön. Tämän edellytyksen täyttymisen arviointi jälkikäteen on huomattavasti helpompaa, mikäli hoitotahtoa tehdessä on ollut läsnä todistajia. Todistajien merkitys kasvaa, jos hoitotahto on laadittu kirjallisena ja yksi tai useampi esteetön todistaja on allekirjoittanut sen. Myös suullisesti annetun hoitotahdon todistajille voidaan antaa merkitystä, mutta virhetulkintojen minimoimiseksi kirjallinen muoto on ehdottoman suotavaa. Todistajien esteettömyys tarkoittaa, etteivät omaiset, sukulaiset taikka hoitohenkilökunta voi toimia todistajina. Todistajia olisi hyvä olla läsnä kaksi kappaletta. Todistajien tarkoitus hoitotahtoa tehdessä on vakuuttaa hoitotahdon aitous ja että henkilö on ymmärtänyt sen merkityksen. Hoitotahdon tekemiseen löytyy internetistä useita eri lomakkeita, mutta varmistaakseen juuri itselleen sopivan hoitotahdon, on suotavaa ottaa yhteyttä lakimieheen. Tällöin voidaan räätälöidä yksilölliset tarpeet parhaalla mahdollisella tavalla huomioiva hoitotahto.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa