Minilex - Lakipuhelin

Potilaan oikeus tulkkiin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Toisinaan voi syntyä tilanteita, joissa potilas ja terveydenhuollon palveluja tarjoava eivät ymmärrä toisiaan esimerkiksi kielellisten erojen taikka potilaan puhe- tai aistivian vuoksi. Tällöin joudutaan pohtimaan potilaan oikeutta tulkkiin ja tulkkaukseen, sillä potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välinen ymmärrys on olennainen osa potilaan oikeutta hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun.

Jos potilaalla on oikeus käyttää omaa kieltään, viranomaisen on järjestettävä maksuton tulkkaus, jollei se itse huolehdi tulkkauksesta. Potilaan oikeus tulkkiin ja tulkkaukseen on siis olennaisesti yhteydessä potilaan oikeuteen käyttää omaa kieltään terveydenhuollossa asioidessaan.

Yksikielisen kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän täytyy järjestää terveydenhuollon palvelunsa kunnan tai kuntayhtymän kielellä ja potilaalla on oikeus käyttää tätä kieltä asioidessaan terveydenhuollossa. Yksikielisessä kunnassa käytetään siis lähtökohtaisesti kunnan kieltä, jollei kunnallinen viranomainen pyynnöstä päätä toisin. Poikkeuksena tästä lähtökohdasta on kuitenkin sellainen asia, joka on tullut viranomaisen aloitteesta vireille ja joka välittömästi kohdistuu esimerkiksi potilaan perusoikeuksiin. Tällöin potilaalla on oikeus maksuttomaan tulkkaukseen, vaikka hänen kielensä olisi muu kuin terveydenhuoltoa tarjoavan kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kieli.

Kaksikielisessä kunnassa terveydenhuollon palvelut on järjestettävä Suomen kansalliskielillä, siis sekä suomen että ruotsin kielellä, siten, että potilas saa palvelut valitsemallaan kielellä. Potilaan valitsemaa asiointikieltä, suomen tai ruotsin kieltä, ei kesken asian käsittelyä saa kuitenkaan vaihtaa, ellei tällaiselle kielen vaihtamiselle ole olemassa painavia syitä. Mikäli potilas valitsisi kaksikielisen kunnan terveydenhuollossa asiointikieleksi siis esimerkiksi ruotsin kielen, tulee hänelle tällöin järjestää maksuton tulkkaus, mikäli ruotsin kieltä hallitsevia ei kunnan terveydenhuollon palveluksessa ole.

Jos terveydenhuollon ammattilainen ei osaa potilaan käyttämää kieltä tai potilas ei puhe- tai aistivikansa vuoksi voi tulla ymmärretyksi, tulkkauksesta huolehditaan mahdollisuuksien mukaan. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa potilaalla ei ole laissa säädettyä oikeutta käyttää omaa kieltään. Mahdollisuuksien mukaan järjestettävä tulkkaus toteutuisi suomen ja ruotsin kielen lisäksi myös muille kielille. Juridista vahvaa velvoitetta tulkkauksen antamiseen potilaalle ei tällöin kunnalla tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä ole, mutta hyvä hoitosuhde kuitenkin edellyttää potilaan äidinkielen huomioon ottamista myös näissä tilanteissa.

Lisätietoja ja tarkennuksia potilaan oikeudesta tulkkiin ja tulkkaukseen saa lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]