Minilex - Lakipuhelin

Potilaan oikeudet terveydenhuollossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilaan oikeudet ja asema julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa turvataan lainsäädännöllä. Potilaalla on oikeus saada terveydentilansa vaatimaa, laadukasta ja lääketieteellisesti asianmukaista hoitoa laissa säädetyssä ajassa. Potilaalla on oikeus perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä. Kiireellinen hoito ei saa viivästyä. Suomessa pysyvästi asuvaa henkilöä ei saa syrjiä terveydenhuollossa. Suomessa tilapäisesti oleskelevien henkilöiden oikeudesta hoitoon on säädetty erikseen.

Terveydenhuollon lainmukaiseen toteuttamiseen kuuluu keskeisesti potilaan kohtelu. Potilaan hoito on järjestettävä ja potilasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja hänen vakaumustaan sekä yksityisyyttään kunnioitetaan. Potilaan henkilökohtaiset tiedot tulee pitää salassa. Potilaan äidinkieli, yksilölliset tarpeet ja kulttuurin vaatimukset on mahdollisuuksien mukaan otettava hoidossa ja kohtelussa huomioon.

Potilaalla on tiedonsaantioikeus. Potilaalle on hänen niin halutessaan kerrottava avoimesti ja selvästi hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Potilaalla on itsemääräämisoikeus. Vain hyvin poikkeuksellisesti voidaan antaa tahdonvastaista hoitoa. Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Potilaalla on tietyissä rajoissa mahdollisuus valita haluamansa hoito.

Potilaalla on oikeus valittaa saamastaan hoidosta, jos hän on siihen tyytymätön. Potilaalla on oikeus saada korvaus hoidon yhteydessä tapahtuneista korvauskelpoisista henkilövahingoista potilasvakuutuksen nojalla. Lain mukaan potilasvakuutuksen ovat velvollisia ottamaan terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavat tahot. Vakuutusvelvollisiin kuuluvat muun muassa valtio, kunnat, kuntainliitot ja yksityiset terveyden- ja sairaanhoitoa harjoittavat yritykset ja yrittäjät.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa