Minilex - Lakipuhelin

Potilaan oikeus tarkistaa omat potilastietonsa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Potilastiedot ovat arkaluonteisia henkilötietoja, joten niiden antamisesta säädetään laissa. Toki jokaisella on oikeus saada ja tarkistaa omat potilastietonsa. Artikkeli kertoo potilastietojen tarkistamisesta, joka lähtee potilaan omasta aloitteesta. Lääkärin velvollisuudesta kertoa potilaalle tämän tilasta ja hoitomahdollisuuksista kerrotaan seuraavassa artikkelissa.

Potilaalla on oikeus saada pyynnöstä tietää, mitä häntä koskevia potilastietoja terveydenhuollon yksikkö säilyttää. Tämä koskee yhtä lailla julkisen, yksityisen ja työterveyshuollon yksikköä. Jos yksiköllä ei ole mitään häntä koskevia potilastietoja, se kerrotaan. Samalla tulee kertoa, mihin potilastietoja käytetään ja luovutetaan.

Potilastietojen tarkistaminen on ilmaista tai halpaa. Kerran vuodessa potilastietonsa saa tarkistaa maksutta. Jos edellisestä kerrasta on kulunut alle vuosi, tarkistamisesta veloitetaan maksu, jonka täytyy olla kohtuullinen.

Tietyissä poikkeuksellisissa tapauksissa tarkistusoikeutta ei ole. Tietoa ei anneta, jos tiedonannosta saattaisi aiheutua vakava vaara potilaan terveydelle tai hoidolle taikka toisen oikeuksille. Kyse on lähinnä tilanteista, joissa potilas yrittäisi itsemurhaa, jos kuulisi totuuden omasta terveydentilastaan. Jos tarkistusoikeus evätään, siitä tulee antaa perusteltu kirjallinen todistus. Potilas voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi, jos tarkistusoikeus evätään tai tietoja ei kuulu kolmessa kuukaudessa.

Potilas tekee tarkistamispyynnön lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattilaiselle, kirjallisesti tai suullisesti. Tiedot tulee antaa potilaalle ilman aiheetonta viivytystä. Lähtökohtaisesti potilas saa tiedot nähtäväkseen; pyydettäessä annetaan kirjallinen kopio. Tietojen tulee olla ymmärrettävässä muodossa.

Potilas siis voi tarkistaa omat potilastietonsa pyytämällä sitä. Se on maksutonta tai halpaa, ja se voidaan evätä vain poikkeuksellisesti. Tarkistusoikeus turvaa potilaan tiedonsaannin, jos lääkäri laiminlyö sen. Lisäksi se mahdollistaa virheellisten tietojen oikaisun ja terveydenhuollon valvonnan.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa