Minilex - Lakipuhelin

Potilaan oikeus tarkistaa omat potilastietonsa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilastiedot ovat arkaluonteisia henkilötietoja, joten niiden antamisesta säädetään laissa. Jokaisella on kuitenkin oikeus saada ja tarkistaa omat potilastietonsa.

Potilaalla on oikeus saada pyynnöstä tietää, mitä häntä koskevia potilastietoja terveydenhuollon yksikkö säilyttää. Tämä koskee yhtä lailla julkisen, yksityisen ja työterveyshuollon yksikköä. Jos yksiköllä ei ole mitään häntä koskevia potilastietoja, myös se kerrotaan. Samalla tulee kertoa, mihin potilastietoja käytetään ja luovutetaan.

Potilastietonsa saa tarkistaa lähtökohtaisesti maksutta. Jos potilaan pyynnöt ovat selvästi perusteettomia tai kohtuuttomia, ja erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, voidaan tietojen antamisesta periä kohtuullinen hallinnollisia kustannuksia vastaava maksu.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Tietyissä poikkeuksellisissa tapauksissa tarkistusoikeutta ei kuitenkaan ole. Tietoa ei anneta, jos tiedonannosta saattaisi aiheutua vakava vaara potilaan terveydelle tai hoidolle taikka toisen oikeuksille. Kyse on lähinnä tilanteista, joissa potilas yrittäisi itsemurhaa, jos kuulisi totuuden omasta terveydentilastaan. Jos tarkistusoikeus evätään, siitä tulee antaa perusteltu kirjallinen todistus. Potilas voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi, jos tarkistusoikeus evätään tai tietoja ei kuulu kolmessa kuukaudessa.

Potilas tekee tarkistamispyynnön lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattilaiselle kirjallisesti tai suullisesti. Tiedot tulee antaa potilaalle ilman aiheetonta viivytystä. Lähtökohtaisesti potilas saa tiedot nähtäväkseen, ja pyydettäessä annetaan kirjallinen kopio. Tietojen tulee olla ymmärrettävässä muodossa.

Potilas siis voi tarkistaa omat potilastietonsa pyytämällä sitä. Se on maksutonta tai vähintäänkin edullista, ja se voidaan evätä vain poikkeuksellisesti. Tarkistusoikeus turvaa potilaan tiedonsaannin, jos lääkäri laiminlyö sen. Lisäksi se mahdollistaa virheellisten tietojen oikaisun ja terveydenhuollon valvonnan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa