Minilex - Lakipuhelin

Potilasasiakirjat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus kirjata hoitoon liittyvät asiat ylös. Potilasasiakirjoja ovat potilaskertomus ja siihen liittyvät potilastiedot tai asiakirjat sekä lääketieteelliseen kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät tiedot tai asiakirjat samoin kuin muut potilaan hoidon järjestämisen ja toteuttamisen yhteydessä syntyneet tai muualta saadut tiedot ja asiakirjat. Potilasasiakirjat ovat salassa pidettäviä asiakirjoja. Niitä tarvitaan potilaan hoidon yhteydessä. Potilaalla voi myös myöhemmin tulla tarve oikeussuojakeinojen käyttämiseen, jolloin hän tarvitsee potilasasiakirjojaan

Potilasasiakirjat syntyvät hoitoa antavan terveydenhuollon toimintayksikön tai yksityisen terveydenhuollon ammattihenkilön toiminnan yhteydessä, ja ne myös säilytetään sen toimesta, kenen antaessa hoitoa ne syntyivät. Potilasasiakirjoja voi joutua siirtelemään potilaan hoidon vuoksi paikasta toiseen. Alkuperäiseen hoitopaikkaan tulee jäädä merkintä siitä, mihin potilasasiakirjat on siirretty, jotta ne voidaan löytää myöhemmin. Potilasasiakirjojen säilytys voi olla määräaikaista tai pysyvää.

Potilasasiakirjojen salassapidettävyydellä tarkoitetaan sitä, ettei kukaan terveydenhuollossa työskentelevä tai terveydenhuollon tehtäviä suorittava henkilö saa ilman potilaan tai hänen laillisen edustajansa kirjallista lupaa antaa sivullisille potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja. Sivulliset eivät saa muutenkaan päätyä tilanteisiin, joissa he saavat potilasasiakirjojen tietoja. Esimerkiksi pöydillä ei saa olla esillä potilasasiakirjoja.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja saadaan luovuttaa vain poikkeuksellisissa tilanteissa ilman kirjallista suostumusta. Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tarpeellisia tietoja saadaan antaa toiselle terveydenhuollon yksikölle pelkän suullisen suostumuksen tai asiayhteydestä muutoin ilmenevän suostumuksen perusteella. Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja saadaan puolestaan antaa toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle, jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida suostumuksen merkitystä mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi eikä hänellä ole myöskään laillista edustajaa. Jos potilas on tajuton, välttämättömiä tietoja saadaan luovuttaa sekä terveydenhuollon parissa toimiville että potilaan lähiomaiselle, ellei voida olettaa, että potilas on kieltänyt tietojen antamisen lähiomaiselle. Kuolleen henkilön terveystiedoista saadaan antaa tietoja vain rajallisesti. Lisäksi joissakin tapauksissa tietoja voidaan antaa poliisille.

Potilasasiakirjat ovat erittäin tärkeitä asiakirjoja ja ne sisältävät potilaalle arkaluonteista tietoa, joten niitä käsitellessä tulee olla varovainen. Lisäksi potilasasiakirjoja laatiessa tulee olla tarkka, sillä potilasasiakirjoja voidaan tarvita yllättävissäkin tilanteissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa