Minilex - Lakipuhelin

Potilaan oikeudet ja tutkimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilaalla on oikeus kieltäytyä tutkimuksesta. Kun potilasta hoidetaan, tutkimukset tehdään aina potilaan luvalla yhteisymmärryksessä. Jos potilas kieltäytyy tutkimuksesta, on häntä hoidettava muulla pätevällä lääketieteellisellä tavalla. 

Terveyden- ja sairaanhoitoa toteutettaessa on tarvittaessa laadittava tutkimusta, hoitoa, lääkinnällistä kuntoutusta koskeva tai muu vastaava suunnitelma. Suunnitelmasta tulee ilmetä potilaan hoidon järjestäminen ja toteuttamisaikataulu. Suunnitelma on laadittava yhteisymmärryksessä potilaan, hänen omaisensa tai läheisensä taikka hänen laillisen edustajansa kanssa. Suunnitelman sisällöstä ja asiaan osallisista on lisäksi voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty laissa. 

Potilaan oikeus kieltäytyä tutkimuksesta perustuu itsemääräämisoikeuteen. Lääkärillä on kuitenkin velvollisuus selittää potilaalle ymmärrettävällä tavalla, mitä kieltäytyminen tutkimuksesta merkitsee. Jos potilas tämän jälkeen kieltäytyy tutkimuksesta, kieltäytymisestä tehdään merkintä hänen potilasasiakirjoihin.  

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Itsemääräämisoikeus ei tarkoita sitä, että potilaalla olisi oikeus itse vaatia tutkimusta. Tutkimuksista päättää aina viimekädessä lääkäri lääketieteellisten syiden perusteella.

Poikkeustilanne 

Kun potilas on kiireellisen hoidon tarpeessa, tulee hänelle antaa hänen henkeään tai terveyttään uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen tutkimus ja hoito, vaikka potilaan tahdosta ei esimerkiksi tajuttomuuden vuoksi voi saada selvitystä. Jos potilas on aikaisemmin pätevällä tavalla ilmaissut tutkimusta ja hoitoa koskevan tahtonsa, potilaalle ei kuitenkaan saa tehdä tutkimusta, joka on vastoin hänen ilmaisemaansa tahtoaan.

Varoitukset

- Kiireellisen hoidon tarpeessa tutkimus tai muu hoito saattaa olla vastoin potilaan tahtoa, mikäli hän ei ole aiemmin ilmaissut tahtoaan. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa