Minilex - Lakipuhelin

Potilaan tiedolliset oikeudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilailla on tiettyjä oikeuksia. Yksi näistä on oikeus saada tietoa omasta terveydentilastaan. Näitä oikeuksia voidaan kutsua myös potilaan tiedollisiksi oikeuksiksi. Potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan. Täten lääkäri tai muu potilasta hoitava henkilö ei voi tehdä päätöksiä potilaan hoitamisesta kertomatta potilaalle ensin hänen hoidostaan. Selvitystä ei kuitenkaan tule antaa vastoin potilaan tahtoa tai silloin, kun on ilmeistä, että selvityksen antamisesta aiheutuisi vakavaa vaaraa potilaan hengelle tai terveydelle.

Terveydenhuollon ammattihenkilön on annettava selvitys siten, että potilas riittävästi ymmärtää sen sisällön. Jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei osaa potilaan käyttämää kieltä taikka potilas ei aisti- tai puhevian vuoksi voi tulla ymmärretyksi, asia on mahdollisuuksien mukaan hoidettava tulkin avustuksella. Potilaalla on oikeus myös tarkastaa omat potilasasiakirjansa.

Jos potilas ei mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi pysty päättämään hoidostaan, potilaan laillisella edustajalla tai lähiomaisella on oikeus saada tarpeelliset tiedot potilaan terveydentilasta, jotta hän voi kertoa mielipiteensä ja antaa suostumuksen potilaan hoitoon. Alaikäisen potilaan hoidossa tarvitaan lähtökohtaisesti huoltajan suostumusta ja huoltajalla on tiedonsaantioikeus alaikäisen hoidosta. Jos alaikäinen potilas on kuitenkin ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenevä päättämään itse hoidostaan, hänellä on myös oikeus kieltää tietojen antaminen hänen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.

Potilaalla on siis tiedonsaantioikeus omaan terveydentilaansa ja hoitoonsa liittyen. Tietyissä tilanteissa myös muilla henkilöillä kuin potilaalla itsellään on oikeus saada tietoa potilaan terveydestä ja hoidosta, mutta lähtökohtaisesti tiedonsaantioikeus kuuluu vain potilaalle itselleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]