Minilex - Lakipuhelin

Potilaan oikeus tietoihin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilaalla on oltava riittävät tiedot sekä ymmärrys omasta terveydentilastaan, jotta hän voi käyttää itsemääräämisoikeuttaan hoidoista päättämisen. Lisäksi potilaan oikeus saada tietoja on tärkeä osa potilaan ja hoitohenkilökunnan välistä luottamusta. Potilaan tiedonsaantioikeus sisältää potilaan oikeuden saada selvitys terveydentilastaan, hoidon merkityksestä sekä eri hoitovaihtoehdoista ja miten ne vaikututtavat hänen terveydentilaansa. Erityisesti hoidon tunnetut sivu- ja haittavaikutukset tulisi antaa potilaalle tiedoksi. Tarpeelliset tiedot on annettava myös muista seikoista, joilla voi olla merkitystä potilaan hoidon kannalta. Selvitys tiedoista on annettava potilaalle niin, että hän voi riittävällä tavalla ymmärtää niiden sisällön. Tarpeen mukaan on huolehdittava tulkkaamisesta, mikäli yhteistä kieltä ei löydy potilaan ja hoitohenkilökunnan välillä.

Potilaalla on halutessaan oikeus kieltäytyä saamasta tietoa terveydentilastaan ja hoidoista. Lääkäri ja muu hoitohenkilökunta ei toisaalta saa antaa potilaalle sellaista tietoa tai selvitystä, joka voisi aiheuttaa vakavaa vaaraa potilaan hengelle tai terveydelle. Lääkärien ja hoitohenkilökunnan vastuulla on määrittää tapauskohtaisesti, mistä potilaalle voisi vakavaa vaaraa. Potilaan tiedonsaantioikeutta voidaan rajoittaa, jos potilaan tahdonmuodostuskyky on puutteellinen.

Lähtökohtana on, ettei potilaan tarvitsisi pyytää itseään koskevia tietoja, vaan hoitohenkilökunnan tulisi toimittaa ne potilaan tietoon oma-aloitteisesti. Tämä seikka ei kuitenkaan koske terveydenhuollon rekisterien tarkastamisoikeutta. Potilaalla on luonnollisesti oikeus perehtyä itseään koskeviin rekisteritietoihin, mutta hänen on esitettävä niiden näkemiseksi nimenomainen pyyntö. Tarkastuspyyntö voidaan evätä, mikäli toteutuminen voisi aiheuttaa vakavaa vaaraa potilaan terveydelle, hoidolle taikka muille henkilöille.  

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]