Minilex - Lakipuhelin

Potilaan oikeus tietoihin

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Potilaalla on oltava riittävät tiedot sekä ymmärrys omasta terveydentilastaan, jotta hän voi käyttää itsemääräämisoikeuttaan hoidoista päättämisen. Lisäksi potilaan oikeus saada tietoja on tärkeä osa potilaan ja hoitohenkilökunnan välistä luottamusta. Potilaan tiedonsaantioikeus sisältää potilaan oikeuden saada selvitys terveydentilastaan, hoidon merkityksestä sekä eri hoitovaihtoehdoista ja miten ne vaikututtavat hänen terveydentilaansa. Erityisesti hoidon tunnetut sivu- ja haittavaikutukset tulisi antaa potilaalle tiedoksi. Tarpeelliset tiedot on annettava myös muista seikoista, joilla voi olla merkitystä potilaan hoidon kannalta. Selvitys tiedoista on annettava potilaalle niin, että hän voi riittävällä tavalla ymmärtää niiden sisällön. Tarpeen mukaan on huolehdittava tulkkaamisesta, mikäli yhteistä kieltä ei löydy potilaan ja hoitohenkilökunnan välillä.

Potilaalla on halutessaan oikeus kieltäytyä saamasta tietoa terveydentilastaan ja hoidoista. Lääkäri ja muu hoitohenkilökunta ei toisaalta saa antaa potilaalle sellaista tietoa tai selvitystä, joka voisi aiheuttaa vakavaa vaaraa potilaan hengelle tai terveydelle. Lääkärien ja hoitohenkilökunnan vastuulla on määrittää tapauskohtaisesti, mistä potilaalle voisi vakavaa vaaraa. Potilaan tiedonsaantioikeutta voidaan rajoittaa, jos potilaan tahdonmuodostuskyky on puutteellinen.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Lähtökohtana on, ettei potilaan tarvitsisi pyytää itseään koskevia tietoja, vaan hoitohenkilökunnan tulisi toimittaa ne potilaan tietoon oma-aloitteisesti. Tämä seikka ei kuitenkaan koske terveydenhuollon rekisterien tarkastamisoikeutta. Potilaalla on luonnollisesti oikeus perehtyä itseään koskeviin rekisteritietoihin, mutta hänen on esitettävä niiden näkemiseksi nimenomainen pyyntö. Tarkastuspyyntö voidaan evätä, mikäli toteutuminen voisi aiheuttaa vakavaa vaaraa potilaan terveydelle, hoidolle taikka muille henkilöille.  

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa