Minilex - Lakipuhelin

Potilasasiakirjojen luovuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilasasiakirjat ovat salassapidettäviä, eikä niitä koskevia tietoja saa luovuttaa sivullisille ilman potilaan kirjallista suostumusta. Tietoja saa luovuttaa myös potilaan laillisen edustajan kirjallisella suostumuksella, jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida suostumuksen merkitystä. Sivullisella tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia, jotka eivät ole osallistuneet potilaan hoitoon tai sitä koskevien tehtävien suorittamiseen kyseisessä hoitoyksikössä. Potilaalla on myös oikeus kieltää tietojensa luovutus aiemmin antaman suostumuksen johdosta.

Kirjallinen suostumus joko potilaan tai laillisen edustajan antamana on potilastietojen luovutuksen pääsääntöinen edellytys, mutta tietoja voidaan luovuttaa myös potilaan tai laillisen edustajan suullisen tai asiayhteydestä muuten johtuvan suostumuksen perusteella silloin, kun luovutus tapahtuu toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle potilaan hoidon tai tutkimuksen järjestämiseksi. Samoin voidaan luovuttaa yhteenveto potilaan hoidosta potilaan hoitoon lähettäneelle lääkärille. Esimerkiksi silloin, kun yleisterveydenhuollon lääkäri on lähettänyt potilaan erikoissairaanhoidon hoitoyksikköön tutkittavaksi. Tietoja voidaan luovuttaa suomalaiselle tai ulkomaiselle terveydenhuollon ammattihenkilölle tai toimintayksikölle ilman potilaan suostumusta, jos potilas ei kykene arvioimaan suostumuksen merkitystä. Lisäksi edellytetään, ettei potilaalla ole laillista edustajaa. Tällaisia syitä, jolloin potilas ei kykene antamaan tai arvioimaan suostumustaan, ovat lain mukaan potilaan tajuttomuus, kehitysvammaisuus, mielenterveydenhäiriö tai muu vastaava syy. Tietojen tulee lisäksi olla välttämättömiä potilaan hoitamiseksi. Lähiomaiselle voidaan antaa tietoja potilaan terveydentilasta tiedottoman tai muun vastaavan tilan johdosta, jos voidaan olettaa ettei potilas todennäköisesti kieltäisi luovuttamasta tietoja.

Kuolleelle henkilölle elinaikana annetusta hoidosta voidaan luovuttaa tietoja kirjallisen hakemuksen johdosta henkilölle, joka välttämättä tarvitsee tietoja oikeuksiensa toteuttamiseksi. Tietoja annetaan, jos hakemukselle on perusteltu syy. Perusteltu syy voi olla esimerksi epäilty hoitovirhe, joka halutaan saada tutkittavaksi.

Jos terveydenhuollon ammattihenkilö on saanut tehtäviään hoitaessaan syyn epäillä, että joku on vaarassa joutua väkivallan kohteeksi, saa hän ilmoittaa poliisille uhan arviointia ja teon estämistä varten välttämättömät tiedot salassapitovelvollisuuden estämättä. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]