Minilex - Lakipuhelin

Potilasasiakirjat oikeusturva

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tärkeä syy potilasasiakirjojen laadintaan on oikeusturvan varmistaminen sekä potilaan että hoitohenkilökunnan osalta. Jos potilaan hoidosta tehdään jälkikäteen selvitys, on potilasasiakirjoilla erityinen merkitys tapahtumien ja hoidon selvittämisessä. Tästä syystä potilasasiakirjat on laadittava siten, että ne kuvaavat selkeästi hoidon järjestämisen sekä sen, ketkä hoitoon ovat osallistuneet. Potilasasiakirjoista tulee selvitä jälkikäteen se, miten potilaan oikeudet on huomioitu hoidon yhteydessä.

Potilasasiakirjoista annetun asetuksen perusteella hoitohenkilökunnalla velvollisuus merkitä asiakirjoihin myös kaikki potilaaseen liittyvät puhelinneuvottelut ja konsultaatiot. Näiden osalta tulee merkitä asiakirjoihin neuvottelun ajankohta, osapuolet ja tehdyt ratkaisut.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Potilaan ja hoitohenkilökunnan välillä tulee olla yhteisymmärrys annettavasta hoidosta. Asiakirjoihin on tehtävä merkintä siitä, että potilaalle on annettu potilaslain mukainen selvitys annettavasta hoidosta. Selvityksestä on ilmettävä selvitys potilaan terveydentilasta, hoidon merkityksestä, hoitovaihtoehdoista ja muista hoitoihin liittyvistä seikoista. Selvitys on lisäksi annettava siten, että potilas varmasti ymmärtää sen sisällön. Selvitystä ei tule antaa silloin, kun on ilmeistä, että selvityksen antamisesta aiheutuisi vaaraa potilaan hengelle tai terveydelle.

Viimeaikoina potilasasiakirjojen laatimiseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota aluehallintovirastojen, Valviran ja oikeusasiamiehen toimesta. Potilaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat potilasasiakirjat sekä niiden sisältämien tietojen oikeellisuus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa