Minilex - Lakipuhelin

Potilaslaki eli laki potilaan asemasta ja oikeuksista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilaslaki määrittelee potilaan aseman ja oikeudet terveyden- ja sairaanhoidossa. Terveyden- ja sairaanhoito tarkoittaa potilaan terveydentilan määrittämistä, parantamista tai ylläpitoa. Se tapahtuu terveydenhuollon toimintayksikössä, tai terveydenhuollon ammattilainen tekee sen muualla. Lakia siis sovelletaan yhtä lailla julkiseen, yksityiseen ja työterveyshuoltoon.

Potilaalle on tärkeintä saada hoitoa. Lain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla onkin oikeus hoitoon, jota hänen terveydentilansa vaatii, terveydenhuollon voimavarojen rajoissa. Hoidon ja kohtelun tulee olla hyvää. Lisäksi potilaan vakaumusta ja yksityisyyttä tulee kunnioittaa.

Hoito voi olla kiireellistä tai kiireetöntä. Kiireellistä hoitoa annetaan viipymättä potilaan henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi. Kiireetöntä hoitoa tarvitsevalle ilmoitetaan hoitoon pääsyn ajankohta. Määräajoista eli hoitotakuusta säädetään terveydenhuoltolaissa.

Olennainen oikeus on myös potilaan itsemääräämisoikeus. Lääkärin ja muun vastaavan ammattilaisen tulee hoitaa potilasta yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Potilas voi esimerkiksi tehokkaasti kieltäytyä tietystä hoidosta, jota pitää liian riskialttiina tai raskaana. Jos potilas on esimerkiksi mielenvikainen tai pieni lapsi, hänellä ei ole itsemääräämisoikeutta. Itsemääräämisoikeuden käyttäminen edellyttää, että potilaalle kerrotaan ymmärrettävästi hänen tilastaan ja eri hoitovaihtoehdoista.

Potilaslaissa säädetään myös potilasasiakirjoista. Ne ovat kirjallisia tai sähköisiä tallenteita, jotka sisältävät potilaan terveys- ja muita henkilökohtaisia tietoja. Potilasasiakirjat ovat salassa pidettäviä, koska niissä on arkaluonteisia henkilötietoja. Siksi niiden tietoja luovutetaan sivulliselle vain potilaan kirjallisella suostumuksella tai eräissä poikkeuksellisissa tilanteissa, jotka mainitaan erikseen potilaslaissa. Esimerkiksi kuolleen potilaan jälkeläiselle voidaan kertoa, oliko vainajalla jokin periytyvä sairaus.

Silloin tällöin potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Potilaslain mukaan hän voi tehdä asiasta muistutuksen terveydenhuollon toimintayksikön johtajalle. Muistutus voi johtaa muutokseen kyseisen potilaan hoidossa tai yksikön tavoissa yleensä. Tyytymätön potilas voi muistutuksen lisäksi tai sen sijasta kannella muun muassa terveydenhuollon valvontaviranomaisille. Potilasasiamies tiedottaa potilaiden oikeuksista sekä neuvoo ja avustaa muun muassa muistutuksen tekemisessä.

Potilaslaki antaa potilaalle oikeuksia. Niistä tärkeimpiä ovat oikeus hoitoon sekä itsemääräämis- ja tiedonsaantioikeudet. Potilaslaki on melko lyhyt ja yksinkertainen laki. Jos kuitenkin kohtaat potilasoikeudellisen ongelman, voit toki kysyä asiantuntevalta lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]