Minilex - Lakipuhelin

Potilasvakuutuskeskus korvaa potilasvahinkoja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilasvakuutuskeskuksen tehtävä on potilasvahinkojen korvaaminen potilasvahinkolain mukaisesti. Potilasvakuutuskeskus koostuu potilasvakuutustoimintaa Suomessa harjoittavista vakuutusyhtiöistä. Jokaisella yksiköllä, joka harjoittaa terveyden- tai sairaanhoitoa Suomessa, täytyy olla vakuutus potilasvahingon varalta. Potilasvakuutusjärjestelmä on siten keskitetty ja kattava.

Potilasvahinkolain mukaan korvausta voi saada seitsemästä erityyppisestä potilasvahingosta. Käytännössä selvästi yleisin on niin sanottu taitovahinko. Se aiheutuu tutkimuksesta, hoidosta ynnä muusta käsittelystä tai sen laiminlyönnistä. Korvausta saa, jos kokenut terveydenhuollon ammattilainen olisi käsitellyt potilasta toisin ja todennäköisesti välttänyt vahingon. Kyse voi olla esimerkiksi virheellisestä tai viivästyneestä diagnoosista, jollaista kokenut ammattilainen ei olisi tehnyt.

Myös laitevahingosta saa korvausta. Se aiheutuu siitä, että asianmukaisesti käytetty sairaanhoitolaite tai -väline ei toiminut kunnolla. Jos laitetta kuitenkin käytetään väärin, kyse on usein taitovahingosta. Käsittelyvahinko taas aiheutuu tapaturmasta tutkimuksessa, hoidossa tai sairaankuljetuksessa. Kyse voi olla esimerkiksi paareilta putoamisesta.

Mielenkiintoinen vahinkotyyppi on infektiovahinko. Se aiheutuu tutkimuksen, hoidon tai muun käsittelyn yhteydessä alkaneesta infektiosta. Sitä ei kuitenkaan korvata, jos arvioidaan, että potilaan tulee sietää se, ottaen huomioon vahingon vakavuus, ennakoitavuus ja potilaan alkuperäinen tila. Käytännössä korvataan vain melko vakava ja yllättävä infektiovahinko.

Lisäksi korvataan vahinko, joka aiheutuu määrätyn lääkkeen virheellisestä toimittamisesta. Kyse ei ole lääkkeen sivuvaikutuksesta, vaan siitä, että apteekki antaa väärän lääkkeen tai huonot ohjeet. Myös korvataan vahinko, joka aiheutuu hoitohuoneiston tai -laitteiston palosta tai muusta pettämisestä.

Potilasvahinkolain nojalla korvataan myös niin sanottu kohtuuttomuusvahinko. Se aiheutuu sinänsä asianmukaisesta tutkimuksesta, hoidosta tai muusta sellaista, mutta johtaa vaikeaan sairauteen, vammaan tai kuolemaan. Korvaus edellyttää, että seurausta pidetään kohtuuttomana ottaen huomioon muun muassa sen vakavuus ja yllättävyys sekä alun perin käsitellyn sairauden laatu.

Potilasvahinkojen korvaamisesta tulee huomata vielä muutama yleinen asia, jotka koskevat kaikkia vahinkotyyppejä. Potilasvahinko tarkoittaa terveydentilan haitallista muutosta tai haitallisen tilan jatkumista liian kauan. Potilasvahinko aiheutuu tietystä teosta tai laiminlyönnistä, jos on melko todennäköistä, että ilman sitä ei olisi tapahtunut vahinkoa. Potilasvahingon korvaus koostuu tarpeellisista sairaanhoito- ynnä muista kuluista, ansionmenetyksestä, kivusta ja särystä, sekä tilapäisestä ja pysyvästä haitasta. Vähäistä potilasvahinkoa ei korvata.

Potilasvakuutuskeskus siis korvaa potilasvahinkoja, joita on seitsemää eri tyyppiä. Tärkeimpiä ovat taitovahingot, mutta myös infektio- ja käsittelyvahinkoja tapahtuu jonkin verran. Potilasvahingon korvaaminen ei välttämättä edellytä näyttöä kenenkään huolimattomuudesta, ja tällä tavoin menettely eroaa vahingonkorvausasioista tuomioistuimissa. Toki vahingonkärsijä voi halutessaan nostaa vahingonkorvauskanteen, potilasvahinkoilmoituksen sijasta tai sen lisäksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]