Minilex - Lakipuhelin

Potilaan omaisen oikeudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Täysi-ikäinen potilas saa osallistua omaa hoitoaan koskeviin päätöksiin. Potilas saa siten myös itse päättää, kenelle hänen terveystietojaan tai hoitotietojaan saa luovuttaa. Potilaan omaisilla on oikeus päättää potilaan hoidosta, jos potilas ei itse kykene päättämään hoidostaan esimerkiksi mielenterveyshäiriön vuoksi. Omaisten mielipiteiden avulla pyritään selvittämään potilaan oma tahto hoidon suhteen. Jos potilaan omaisia ei saada selville, pyritään potilasta hoitamaan tavalla, joka on hänen etunsa mukainen. Tämä on toimintatapa myös silloin, jos potilaan hoidosta päättävien henkilöiden näkemykset eroavat annettavan hoidon suhteen toisistaan. Potilaan omaisilla ei kuitenkaan ole oikeutta kieltää hoitoa potilaalta, joka annetaan välittömän vaaran torjumiseksi.

Potilaan hoidosta päättävä omainen on oikeutettu saamaan myös päätöksen vaatimat tiedot potilaan hoidosta sekä terveydentilasta. Potilaan oma mielipide tai tahto on kuitenkin tärkein hoidosta päätettäessä, joten jos potilaan hoitotahto on tiedossa, lähtökohtaisesti sitä noudatetaan.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Mikäli potilas ei ole täysi-ikäinen, on hänen mielipiteensä otettava huomioon siten kuin hänen ikänsä ja kehitystasonsa sen mahdollistavat. Mikäli potilas alaikäisyydestään huolimatta on kykenevä päättämään omasta hoidostaan, voi potilas estää hoitotietojensa sekä terveydentilatietojensa luovuttamisen omaisilleen.

Kuolleen potilaan potilastietoja voidaan luovuttaa omaisille, mikäli ne ovat välttämättömiä omaisten tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämiseksi. Omaisilla ei ole tällöinkään oikeutta nähdä tietoja rajoituksetta, vaan nähtäväksi annetaan tarvittavat potilastiedot. Omaiset voivat pyytää potilaan tietoja potilaan hoitopaikasta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa