Minilex - Lakipuhelin

Suullinen hoitotahto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hoitotahto on keino ilmaista etukäteen itseään koskeviin hoitotoimenpiteisiin ja hoitolinjaan liittyvän tahto. Henkilö voi hoitotahdossa tulevaisuuden varalta kertoa millä tavoin toivoo itseään hoidettavan missäkin tilanteessa, jos hoidon hetkellä hänellä ei syystä tai toisesta ole mahdollisuutta ilmaista kantaansa esimerkiksi tajuttomuuden tai muistisairauden vuoksi. Hoitotahdossa on kyse ennakoinnista, jolla voidaan ensinnäkin varmistaa henkilön tahdonmukainen hoito ja toiseksi helpottaa omaisten päätöksentekoa hoitoon liittyvissä asioissa. Hoitotahto voi sisältää yksityiskohtaisia ohjeita tiettyjen tilanteiden ja hoitomenetelmien varalle. Se voi sisältää myös yleisluontoisempia mainintoja henkilön periaatteista ja elämänasenteista, joiden perusteella omaiset ja hoitohenkilökunta voivat arvioida henkilön tahtotilaa. Koska hoitotahdossa ei ole mahdollista varautua kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin, kannattaa liian yksityiskohtaisten selostusten sijaan keskittyä suurempien hoitolinjojen ja asenteiden selostamiseen.  Yksinkertaisimmillaan hoitotahto voi esimerkiksi sisältää kiellon tai hyväksynnän elämää ylläpitävien menetelmien käytöstä.

Hoitotahto on vapaamuotoinen tahdonilmaisu ja se voi olla joko suullinen tai kirjallinen. Oli ilmaisu missä muodossa tahansa, on aina oltava varmuus siitä, että henkilö on ymmärtänyt hoitotahdon merkityksen ja sen sisällön. Vaikka suullinen hoitotahto on yhtä pätevä kuin kirjallinenkin, voi suullisesta hoitotahdosta olla jälkikäteen vaikeampi saada varmaa selkoa. Suullisesti annettu hoitotahto jättää kirjallista hoitotahtoa enemmän varaa tulkintavirheille ja sen tarkkaa sisältöä voi myös olla vaikea muistaa. Kuitenkin suullisessakin hoitotahdossa tulisi pyrkiä noudattamaan mahdollisimman huolellisesti henkilön omaa tahtoa. Suullisen hoitotahdon luotettavuutta lisää se, että henkilö on toistuvasti ilmaissut samat toiveet ja näkemykset mahdollisen hoitotarpeen varalta. Suullisesti on lisäksi mahdollista muuttaa aiemmin annettua kirjallista taikka suullista hoitotahtoa. Myös hoitotahtoa muutettaessa on varmistuttava siitä, että henkilö on tietoinen sen merkityksestä ja vaikutuksista.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »



Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »



Hoitohenkilökunta on sidottu hoitotahtoon. Tiedossa olevasta hoitotahdosta voidaan poiketa silloin, kun hoidosta vastaava henkilö tai henkilökunta epäilee vahvasti, että hoitotahdon lausujalla on ollut väärä käsitys hoitomuodosta tai sairauden etenemisestä. Myös siinä tapauksessa hoitotahtoa voidaan jättää noudattamatta, että henkilön tahtotilan tiedetään muuttuneen lähes varmuudella, vaikka uutta nimenomaista hoitotahtoa ei olisikaan annettu.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa