Minilex - Lakipuhelin

Yksityinen terveydenhuolto


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Yksityinen terveydenhuolto on nykyisin tärkeä osa terveydenhuoltoa. Tärkeimpiä potilasoikeuden lakeja sovelletaan yksityiseen terveydenhuoltoon siinä missä julkiseenkin: Potilaan oikeudet ja terveydenhuollon ammattilaisten velvollisuudet ovat samat, olipa terveydenhuolto yksityistä tai julkista. Yksityisestä terveydenhuollosta on kuitenkin myös erityistä lainsäädäntöä: se koskee mm. toimilupaa ja valvontaa. Artikkelissa esitellään lyhyesti tätä lainsäädäntöä.

Laissa määritellään ensin, mitä tässä yhteydessä tarkoitetaan terveydenhuollon palveluilla. Ensinnäkin se voi olla laboratoriotoimintaa, radiologista toimintaa tai muuta terveydentilan tutkimusta. Kyse voi myös olla lääkäri- tai hammaslääkäripalvelusta tahi muusta terveyden- tai sairaanhoidosta. Myös fysioterapia, hieronta ja sairaankuljetus ovat terveydenhuollon palveluita.

Yksityisen terveydenhuollon palvelun tuottajia on monenlaisia. Se voi olla mm. yksittäinen henkilö, yhtiö, osuuskunta tai yhdistys. Keskeistä on, että se ylläpitää yksityisen terveydenhuollon yksikköä.

Terveydenhuoltopalvelun tuottaminen on luvanvaraista. (Luvaton palvelujen tarjoaminen on rikos.) Jos tuottaja aikoo toimia vain yhden aluehallintoviraston alueella, lupaa haetaan tältä. Jos toimintaa olisi kahden tai useamman viraston alueella, lupaa haetaan Valviralta. Lupahakemuksessa tulee kertoa tarkasti mm. toimipaikoista, henkilöstöstä ja laitteista. Jos hakija on tyytymätön päätökseen, siitä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Vielä ennen aloittamista tilat ja laitteet tarkastetaan.

Menettely on kevyempi, jos palveluja aikoo tarjota vain yksi itsenäinen ammatinharjoittaja. Tällöin tulee tehdä aluehallintovirastolle kirjallinen ilmoitus, jossa tulee mainita tietyt tiedot.

Aluehallintovirasto ja Valvira valvovat yksityistä terveydenhuoltoa. Niillä on mm. oikeus saada tietoja ja tehdä tarkastuksia. Ne voivat antaa määräyksiä ja huomautuksia. Törkeät rikkomukset voivat johtaa luvan peruuttamiseen. Yksityisen terveydenhuollon yksiköiltä vaaditaan yleensä ns. omavalvontasuunnitelma. Siinä tuottajan tulee kertoa huolellisesti toiminnan riskitekijöistä, mm. henkilöstöstä, laitteista ja hygieniasta.

Potilaan lailliset oikeudet ovat siis samat yksityisessä ja julkisessa terveydenhuollossa. Lisäksi yksityisestä terveydenhuollosta on erityissääntelyä. Laissa määritellään yksityisen terveydenhuollon palvelut sekä niiden valvojat. Lisäksi säädetään toiminnan luvanvaraisuudesta: lupajärjestelmä takaa, että henkilöstö, tilat ja laitteet ovat asianmukaiset.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa