Minilex - Lakipuhelin

Hoitotahdon laatiminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hoitotahdolla tarkoitetaan potilaan tahdonilmaisua siitä, millaista hoitoa ja hoivaa hän haluaa, mikäli hän menettää kykynsä päättää omasta hoidostaan. Potilas voi päätyä tilaan, jossa hän ei kykene ilmaisemaan hoitoa koskevaa tahtoaan, esimerkiksi onnettomuuden, vanhuuden heikkouden tai vakavan muistisairauden vuoksi. Pätevä hoitotahto on hoitohenkilökuntaa sitova eli sitä tulisi potilaan hoidossa lähtökohtaisesti noudattaa. Hoitotahdon muotoa tai sisältöä ei ole laissa säännelty, joten hoitotahdon voi laatia vapaamuotoisesti.

 

Pätevä hoitotahto

Jotta hoitotahto olisi pätevä tahdonilmaus, täytyy hoitotahdon laatijan olla ollut kelpoinen päättämään hoidostaan sillä hetkellä, kun hän on hoitotahdon laatinut. Tämä tarkoittaa sitä, että hoitotahdon laatijan on täytynyt kyetä ymmärtämään oma terveydentilansa sekä ne vaikutukset, joita hoitoon suostumisella tai hoidosta kieltäytymisellä voi olla.

Kelpoisuus laatia pätevä hoitotahto ei ole sidottu oikeustoimikelpoisuuteen tai mihinkään tiettyyn ikään. Myös alaikäinen voi laatia hoitotahdon pätevästi, jos hän ikänsä ja kehitystasonsa puolesta on riittävän kypsä päättääkseen omasta hoidostaan. Jos alaikäisen ei arvioida olevan tällä tavalla riittävän kypsä, häntä hoidetaan yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa.

Jos potilas ei ole kykenevä päättämään omasta hoidostaan, on häntä koskevissa tärkeissä hoitopäätöksissä kuultava hänen laillista edustajaansa, lähiomaistaan tai muuta läheistä. Tällainen potilas ei myöskään ole kelpoinen laatimaan hoitotahtoa.

Jotta hoitotahdon laatijan kelpoisuutta ei myöhemmin olisi syytä epäillä, voi hoitotahtoon liittää lääkärin lausunnon koskien potilaan kelpoisuutta hoitotahdon laatimishetkellä. Tämä auttaa todistamaan, että potilas on hoitotahtoa laatiessaan vielä kyennyt vakaasti harkitsemaan hoitotahdon sisältöä.

 

Hoitotahdon muoto

Hoitotahdon laatiminen on vapaamuotoista, joten käytännössä hoitotahdon voi antaa missä muodossa tahansa. Ilmaisu voi siis olla suullinen tai kirjallinen. Suullisesti ilmaistu hoitotahto tulisi kirjata potilasasiakirjoihin.

Hoitotahto suositellaan sen vapaamuotoisuudesta huolimatta tehtäväksi aina kirjallisena. Hoitotahdon laatiminen kirjalliseen muotoon eli ns. hoitotestamentiksi helpottaa hoitotahdon olemassaolon ja sisällön todentamista. Tekijän on hyvä allekirjoittaa ja päivätä hoitotahto, vaikka tämäkään ei sinänsä pakollista ole.

Vaikka todistajien käyttäminen ei ole hoitotahdon pätevyyden edellytys, on se erittäin suositeltavaa. Hyvä käytäntö on pyytää kahta esteetöntä todistajaa allekirjoituksellaan todistamaan hoitotahto oikean henkilön tekemäksi ja allekirjoittamaksi.

Hoitotahdon voi laatia alusta alkaen itse. Jos tämä kuitenkin tuntuu haastavalta, voi olla hyvä laatia hoitotahto valmista hoitotahtolomaketta käyttäen. Tällaisia lomakkeita saa esimerkiksi sairaanhoitopiireistä sekä internetistä lukuisista lähteistä.

 

Hoitotahdon sisältö

Hoitotahto voi sisältää lukuisia yksityiskohtaisia ohjeita potilaan toivomasta hoidosta, mutta yksinkertaisimmillaan hoitotahto voi olla valmiiseen pohjaan allekirjoitettu merkintä siitä, että potilas ei tahdo vastaanottaa hoitoja, jotka keinotekoisesti pidentävät elämää tilanteessa, jossa potilaalla ei ole toivoa parantumisesta. Hoitotahdolle ei ole lainsäädännössä asetettu mitään tiettyjä sisällöllisiä vaatimuksia, joten potilaan on mahdollista esittää hoitoaan koskevia toivomuksia sellaisista asioista, jotka hän kokee tärkeiksi.

Tiettyjä hoitomenetelmiä tai toimenpiteitä koskevien ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä sitovien tahdonilmauksien lisäksi hoitotahtoon kannattaa sisällyttää tekstiä, jossa hoitotahdon laatija kuvailee elämänasennettaan ja arvomaailmaansa hieman yleisemmälläkin tasolla. Tällaisesta selvityksestä on hyötyä hoitotahdon tulkitsemisessa sekä sellaisissa tilanteissa, joissa joudutaan päättämään sellaisesta hoidosta, josta potilas ei nimenomaisesti ole hoitotahdossaan määrännyt.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

  • Hoitotahto kannattaa aina laatia kirjallisena, vaikkei se pakollista olekaan. Suositeltavaa on allekirjoittaa ja päivätä hoitotahto sekä pyytää allekirjoitukset myös kahdelta todistajalta.
  • Hoitotahtoon kannattaa liittää muistio, jossa kertoo omista arvoistaan ja ajatuksistaan hieman laajemminkin.
  • Hoitotahdon voi laatia myös valmiille lomakkeelle, joita saa esimerkiksi sairaanhoitopiireistä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]