Minilex - Lakipuhelin

Potilasasiakirjojen oikeellisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilasasiakirjoihin tehtävien merkintöjen tulee olla täsmällisiä ja ajantasaisia. Terveydenhuollon ammattihenkilön on huolehdittava siitä, että potilasasiakirjoihin tehtävät merkinnät ovat virheettömiä, selkeitä ja ymmärrettäviä. Potilaalla on oikeus lukea ja tarkistaa omat potilasasiakirjansa sekä saada oikaistuksi mahdolliset virheet. Tietojen oikeellisuudesta sekä virheellisten tietojen korjaamisesta vastaa tietojen tallentaja.

Tarkastusoikeus sekä oikeus virheen korjaamiseen on säädetty yleisessä tietosuoja-asetuksessa. Sen mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin sekä saada tiedot muun muassa käsittelyn tarkoituksesta, tietojen alkuperästä ja siitä, kenelle tietoja on luovutettu tai kenelle niitä on tarkoitus luovuttaa. Rekisterinpitäjän täytyy toteuttaa kaikki mahdolliset ja kohtuulliset toimenpiteet varmistaakseen, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä. Myös rekisteröidyllä itsellään on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset ja epätarkat henkilötiedot oikaistaan ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyllä on oikeus saada myös täydennettyä puutteelliset henkilötietonsa toimittamalla lisäselvitystä.

Rekisterinpitäjän vastuulla on myös ilmoittaa virheellisistä tiedoista niille, joille rekisterinpitäjä on tietoja luovuttanut tai sille, keneltä rekisterinpitäjä on virheellisen tiedon saanut. Ilmoitusvelvollisuudesta voidaan poiketa, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa. Omien tietojen tarkastusoikeus voidaan evätä, jos hoitavalla lääkärillä on perusteltu syy epäillä, että tietojen lukemisesta voi olla vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille.

Jos rekisterinpitäjä ei ole samaa mieltä potilaan kanssa tiedon virheellisyydestä, on rekisterinpitäjän ilmoitettava asiasta potilaalle viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Samalla tulee mainita ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta tiedon korjaamisesta ei ole hyväksytty. Siinä tulee myös kertoa mahdollisuudesta tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Potilastietojen tarkastusoikeuteen ja oikeellisuuteen liittyvät lisäkysymykset kannattaa osoittaa lakipuhelimeen tai lakimiehillemme. He vastaavat mielellään kysymyksiisi ja antavat laajemman selvityksen oikeuksistasi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]