Minilex - Lakipuhelin

Potilaan oikeudet: muistutus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilaalla on useita eri oikeussuojakeinoja käytettävissään, jos hän kokee tyytymättömyyttä terveyden- ja sairaanhoitoonsa. Tällaisia ovat muistutuksen ja kantelun tekeminen. Potilas voi tietyissä tilanteissa myös kääntyä potilasvakuutuskeskuksen puoleen. Muistutus on kuitenkin ensisijainen oikeussuojakeino.

Potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Muistutuksen voi tehdä myös potilaan laillinen edustaja, omainen tai muu läheinen, jos potilas on kuollut tai ei kykene itse tekemään muistutusta esimerkiksi sairauden vuoksi. Muistutusoikeudesta tulee tiedottaa potilaille ja muistutuksen tekemisen tulee olla potilaille mahdollisimman vaivatonta. Lisäksi muistutus on ratkaistava kohtuullisessa ajassa. Muistutus tulee lähtökohtaisesti tehdä kirjallisena. Myös suullinen muistutus on mahdollinen, mutta vastaus muistutukseen tulee aina tehdä kirjallisena ja se on perusteltava asian laadun edellyttämällä tavalla. Jos muistutusta käsitellessä ilmenee, että kyse on potilasvahinkolaissa tarkoitetusta asiasta, potilasta on neuvottava, miten asia pannaan vireille toimivaltaisessa viranomaisessa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Ei ole säädetty mitään virallista sanktiota, mihin muistutuksella pyritään. Tämän vuoksi potilaalla on muitakin oikeussuojakeinoja, kuten valvontaviranomaiselle tehtävä kantelu. Muistutus on kuitenkin tehokkaampi ja nopeampi tapa ratkaista asia. Muistutuksen tekeminen ei sulje oikeutta kantelun tekemiseen pois. Lisäksi terveydenhuollon toimintayksiköllä on oltava potilasasiamies, joka auttaa ja neuvoo hoitoonsa tyytymättömiä potilaita. Potilas voi siis saada apua muistutuksen tekemiseen esimerkiksi potilasasiamieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa