Minilex - Lakipuhelin

Hoitotakuun toteutumisen valvonta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hoitotakuulla tarkoitetaan terveydenhuoltolaissa määriteltyjä hoitoon pääsyn aikarajoja, joiden sisällä potilaan tulisi saada julkisen terveydenhuollon palveluja. Hoitotakuun toteutumista valvovat aluehallintovirastot sekä Valvira (sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto), joilla kummallakin on omat vastuualueensa. Aluehallintovirastot valvovat kiireettömään hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palveluissa. Valvira puolestaan valvoo kiireettömään hoitoon pääsyä erikoissairaanhoidossa.

Valvonta toteutetaan erillisen valvontaohjelman mukaisesti. Ohjelma on julkisesti saatavilla verkossa, ja sen koko nimi on Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma. Valvonta pohjautuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toimittamiin tietoihin. Valvontaohjelman mukaan valvonnan keinoja ovat mm. kirjalliset selvitykset sekä arviointikäynnit. Valvonnassa painottuvat ennakoivat toimet, joilla pyritään jo ennalta takaamaan palveluiden laatu.

Viime vuosina on uutisoitu paljon siitä, että monissa kunnissa lain edellyttämä hoitotakuu ei toteudu, vaan potilasjonot voivat olla pitkiä. Siitä, mihin toimiin Valvira ja aluehallintovirastot voivat tämän johdosta ryhtyä, on säädetty mm. kansanterveyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa.

Ensinnäkin Valvira tai aluehallintovirastot voivat antaa kunnalle tai muulle toiminnasta vastuussa olevalle huomautuksen. Jos huomautukselle tai muillekaan toimenpiteille ei ole tarvetta, voidaan sen sijaan kiinnittää huomiota toiminnan asianmukaiseen järjestämiseen. Jos toiminta vaarantaa potilasturvallisuuden tai on muuten lainvastaista, voidaan antaa määräys korjata nämä puutteet. Määräyksessä asetetaan määräaika toimenpiteiden suorittamiselle, ja määräystä on myös mahdollista tehostaa sakon uhalla.

Hoitotakuun toteutumista valvotaan siis jatkuvasti, eikä edellä mainittujen seuraamusten asettaminen vaadi potilailta erillisiä toimenpiteitä, kuten kantelun tekemistä. Valviralle tai aluehallintovirastoille on kuitenkin mahdollista tehdä myös kantelu, jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Lisäksi laissa potilaan asemasta ja oikeuksista taataan hoitoon tyytymättömälle potilaalle oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

  • Valvira ja aluehallintovirastot valvovat hoitotakuun toteutumista.
  • Valvonta on jatkuvaa eli siihen ryhtyminen ei edellytä potilaan reagoimista.
  • Potilas voi kuitenkin käyttää potilaslain mukaisia oikeusturvakeinoja, jos hän on tyytymätön saamaansa terveydenhuoltoon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]