Minilex - Lakipuhelin

Hoitotakuun toteutumisen valvonta

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Hoitotakuulla tarkoitetaan terveydenhuoltolaissa määriteltyjä hoitoon pääsyn aikarajoja, joiden sisällä potilaan tulisi saada julkisen terveydenhuollon palveluja. Hoitotakuun toteutumista valvovat aluehallintovirastot sekä Valvira (sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto), joilla kummallakin on omat vastuualueensa. Aluehallintovirastot valvovat kiireettömään hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palveluissa. Valvira puolestaan valvoo kiireettömään hoitoon pääsyä erikoissairaanhoidossa.

Valvonta toteutetaan erillisen valvontaohjelman mukaisesti. Ohjelma on julkisesti saatavilla verkossa, ja sen koko nimi on Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma. Valvonta pohjautuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toimittamiin tietoihin. Valvontaohjelman mukaan valvonnan keinoja ovat mm. kirjalliset selvitykset sekä arviointikäynnit. Valvonnassa painottuvat ennakoivat toimet, joilla pyritään jo ennalta takaamaan palveluiden laatu.

Viime vuosina on uutisoitu paljon siitä, että monissa kunnissa lain edellyttämä hoitotakuu ei toteudu, vaan potilasjonot voivat olla pitkiä. Siitä, mihin toimiin Valvira ja aluehallintovirastot voivat tämän johdosta ryhtyä, on säädetty mm. kansanterveyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Ensinnäkin Valvira tai aluehallintovirastot voivat antaa kunnalle tai muulle toiminnasta vastuussa olevalle huomautuksen. Jos huomautukselle tai muillekaan toimenpiteille ei ole tarvetta, voidaan sen sijaan kiinnittää huomiota toiminnan asianmukaiseen järjestämiseen. Jos toiminta vaarantaa potilasturvallisuuden tai on muuten lainvastaista, voidaan antaa määräys korjata nämä puutteet. Määräyksessä asetetaan määräaika toimenpiteiden suorittamiselle, ja määräystä on myös mahdollista tehostaa sakon uhalla.

Hoitotakuun toteutumista valvotaan siis jatkuvasti, eikä edellä mainittujen seuraamusten asettaminen vaadi potilailta erillisiä toimenpiteitä, kuten kantelun tekemistä. Valviralle tai aluehallintovirastoille on kuitenkin mahdollista tehdä myös kantelu, jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Lisäksi laissa potilaan asemasta ja oikeuksista taataan hoitoon tyytymättömälle potilaalle oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.

Vinkit

  • Valvira ja aluehallintovirastot valvovat hoitotakuun toteutumista.
  • Valvonta on jatkuvaa eli siihen ryhtyminen ei edellytä potilaan reagoimista.
  • Potilas voi kuitenkin käyttää potilaslain mukaisia oikeusturvakeinoja, jos hän on tyytymätön saamaansa terveydenhuoltoon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa