Minilex - Lakipuhelin

Tietojen luovutus potilaslain mukaan

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee merkitä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. 
Lähtökohtaisesti potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassapidettäviä. Terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevä taikka sen tehtäviä suorittava henkilö ei saa ilman potilaan kirjallista suostumusta antaa sivulliselle potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja. Jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan kirjallisen suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa kirjallisella suostumuksella. Sivullisella tarkoitetaan muita kuin asianomaisessa toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvia henkilöitä. 

Lakiin sisältyy kuitenkin tilanteita, jossa potilasasiakirjoihin sisältyvän tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamisesta muuten on erikseen ja nimenomaisesti säädetty. Tällöin tietoja voidaan luovuttaa pääsäännöstä poiketen ja jopa ilman suostumusta. 

Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tarpeellisia tietoja voidaan luovuttaa toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle. Potilaan terveystiedoista voidaan luovuttaa myös yhteenveto, joka sisältää tietoja potilaalle annetusta hoidosta. Tällöin suostumukseksi riittää edellä mainitun kirjallisen suostumuksen lisäksi potilaan tai hänen laillisen edustajansa suullinen suostumus. Suostumus voi ilmetä asiayhteydestä myös muuten kuin nimenomaisesti. Tällöinkin suostumus on täytynyt antaa vapaaehtoisesti ja siten, että suostumuksen antaja on ollut tietoinen

  •  tietojen luovuttamisesta
  • luovutuksensaajasta
  • luovutettavista tiedoista
  • luovutettavien tietojen käyttötarkoituksesta
  • luovuttamisen merkityksestä

Välttämättömiä tietoja voidaan myös luovuttaa potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle, jos henkilö katsotaan sillä hetkellä vajaavaltaiseksi. Tällöin potilaalla ei ole mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä eikä hänellä ole laillista edustajaa. Tietoja voidaan luovuttaa myös, jos suostumusta ei voida saada potilaan tajuttomuuden tai vastaavan syyn vuoksi.

Tietoja voidaan luovuttaa myös hoidettavana olevan potilaan läheiselle tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi. Luovutettavat tiedot voivat tällöin sisältää tietoja potilaan henkilöstä ja hänen terveydentilastaan. Näin menetellään kuitenkin vain, jos tietojen antajalla ei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi tietojen luovuttamisen.

Kuolleen henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia välttämättömiä tietoja voidaan luovuttaa perustellusta kirjallisesta hakemuksesta. Tiedot voidaan luovuttaa hakemuksen antajalle, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten. Tällöin luovutuksensaaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevä henkilö saa lisäksi salassapitovelvollisuuden estämättä ilmoittaa välttämättömät tiedot poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja estämistä varten. Näin voidaan menetellä, jos ammattihenkilö on tehtäviä hoitaessaan saanut tietoja olosuhteista, joiden perusteella hänellä on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi.

Tietojen luovuttamisesta ja sen perusteesta tulee tehdä merkintä potilasasiakirjoihin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]