Minilex - Lakipuhelin

Hoitotakuu kiireellinen hoito

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Toisinaan potilas ei voi jäädä jonottamaan terveyden- tai sairaanhoitoon pääsyä, vaan hänen on saatava hoitoa nopeasti. Kiireelliseen hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa, mutta potilaan oikeudesta kiireettömään hoitoon säädetään myös potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (potilaslaissa). Kiireellinen hoito kattaa sairaanhoidon, suun terveydenhuollon, mielenterveyshoidon, päihdehoidon ja psykososiaalisen tuen.

Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Kyse voi olla vaikkapa siitä, että potilas on joutunut onnettomuuteen tai hän on saanut sydänkohtauksen – tällöinhän potilas saattaisi jopa menehtyä, jos hän ei saisi hoitoa heti. Kiireellistä hoitoa antamalla siis torjutaan potilaan henkeä tai terveyttä välittömästi uhkaava vaara.

Potilaan tulee saada kiireellistä hoitoa välittömästi. Kiireellinen hoito on annettava sitä tarvitsevalle potilaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta. Tämä tarkoittaa sitä, että kiireellistä hoitoa tarvitseva potilas voi hakeutua lähimpään terveydenhuollon toimintayksikköön, vaikka hän olisi parhaillaan kotipaikkakuntansa ulkopuolella.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Potilaan tulee saada arkipäivisin ilmoitettuna aikana välittömästi terveydenhuollon ammattihenkilön arvio ja hoito kiireellisissä tapauksissa lähellä asuinpaikkaansa, ellei potilasturvallisuuden ja palveluiden laadun turvaaminen edellytä arvion ja hoidon keskittämistä päivystysyksikköön.

Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiirien on järjestettävä laaja ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkö keskussairaalansa yhteyteen. Muut sairaanhoitopiirit järjestävät keskussairaalansa yhteydessä ympärivuorokautista päivystystä, jossa on valmiudet tavallisimpien kiireellisten tapausten hoitamiseen.

Jokaisessa terveydenhuollon yksikössä ei siis ole aina avoinna olevaa päivystystä, mutta ympärivuorokautinen kiireelliseen hoitoon pääsy on pyritty takaamaan kaikkialla Suomessa. Päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat ja osaaminen, jotta hoidon laatu ja potilasturvallisuus toteutuvat.

Vinkit

  • Potilaalla on oikeus saada kiireellistä hoitoa välittömästi – myös asuinpaikkakuntansa ulkopuolella.
  • Päivystykseen voi hakeutua ympäri vuorokauden, jos hoidon tarve on kiireinen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa