Minilex - Lakipuhelin

Hoitotakuu perusterveydenhuollossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hoitotakuu tarkoittaa sitä, että potilaan tulee päästä tietyssä määräajassa hoitoon kunnan järjestämässä terveydenhuollossa. Hoitotakuuseen kuuluvat määräajat koskettavat erityisesti kiireetöntä hoitoa, sillä kiireelliseen hoitoon potilaalla on oikeus päästä välittömästi. Perusterveydenhuollon lisäksi hoitotakuu koskee erikoissairaanhoitoa. Erilaisia hoitotilanteita koskevat määräajat löytyvät terveydenhuoltolaista.

Kunnalla on velvollisuus järjestää perusterveydenhuolto siten, että potilas saa arkisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai johonkin muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön. Potilaan kannalta olisi toki hyvä, jos hoidon tarve voitaisiin arvioida hänen ensimmäisen yhteydenottonsa yhteydessä, mutta aina tämä ei välttämättä ole mahdollista. Hoidon tarpeen arviointi tulee kuitenkin suorittaa kolmen arkipäivän kuluessa potilaan ensimmäisestä yhteydenotosta.

Aikaa hoidon tarpeen arviointiin voi tosin kulua huomattavasti enemmän, jos kyse on perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavasta erikoissairaanhoidosta. Tällöin hoidon tarpeen arviointi täytyy aloittaa kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta.

Tarpeellinen hoito on lain mukaan järjestettävä ”kohtuullisessa ajassa”. Kohtuullisen ajan arvioinnissa otetaan huomioon potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys. Hoito on kuitenkin järjestettävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista lukien.

Kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää enintään kolmella lisäkuukaudella eräissä tapauksissa: suun terveydenhuollossa sekä perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa. Tällainen lykkääminen on kuitenkin mahdollista vain, jos potilaan terveydentila ei vaarannu ja menettelylle on perustellut syyt.

Lisäksi terveydenhuoltolaissa säädetään, että jos kunta ei voi itse antaa hoitoa edellä mainittujen enimmäisaikojen mukaisesti, kunnan on järjestettävä hoito hankkimalla se muilta palveluntuottajilta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että potilas ohjataan hoitoon toiseen sairaanhoitopiiriin tai yksityiseen terveydenhuollon toimintayksikköön. Potilaalle ei kuitenkaan saa aiheutua tällaisesta järjestelystä mitään ylimääräisiä kustannuksia. Lisäksi potilaalla on oikeus kieltäytyä hakeutumasta hoitoon muualle.

Kuntien on julkaistava internetissä tiedot odotusajoista neljän kuukauden välein. Monissa kunnissa lain edellyttämä hoitotakuu ei ole toteutunut, ja sairaanhoitopiireille onkin viime vuosina annettu määräyksiä saattaa aikarajat lain edellyttämälle tasolle sakon uhalla. Hoitotakuun toteutumista valvovat Valvira sekä aluehallintovirastot.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

  • Potilaalla on oikeus päästä hoitoon terveydenhuoltolain edellyttämässä määräajassa, vaikka kiireettömään hoitoon pääsyä potilas joutuukin usein odottamaan.
  • Jos kunta ei pysty tarjoamaan hoitoa säädetyissä määräajoissa, sen pitäisi ohjata potilas hoitoon toiseen sairaanhoitopiiriin tai yksityiselle. Potilaalle ei saa aiheutua tästä ylimääräisiä kuluja.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]