Minilex - Lakipuhelin

Potilasasiakirjojen lokitiedot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilasasiakirjojen lokitiedoilla tarkoitetaan potilasasiakirjojen tapahtumatietoja. Niistä selviää, kuka on katsonut tai käyttänyt potilasasiakirjoja tai kenellä tietoja on luovutettu. Lisäksi käytön ja luovutusten osalta lokitiedoista selviää perusteet edellä mainituille tapahtumille. Potilasasiakirjojen lokitietojen tarkastaminen on potilaan oikeus. Lokitietojen tarkastamista on pyydettävä terveydenhuollon tarjoajalta kirjallisesti. Lokitiedot on luovutettava viivytyksettä maksutta potilaalle.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä antaa potilaalle oikeuden lokitietojen tarkastukseen. Oikeutta voidaan rajoittaa, jos lokitietojen luovuttajalla on tieto siitä, että tietojen luovutus voi aiheuttaa vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun toisen oikeuksille. Oikeus lokitietojen tarkastukseen rajoittuu tietojen tarkasteluun, joten potilaalla ei ole oikeutta luovuttaa saamiaan tietoja eteenpäin tai käyttää niitä muuhun kuin tarkastamistarkoitukseen. Lokitietojen tarkastusta koskevan pyynnön voi esittää lomakkeella, hoidontarjoajan luona suoraan, vapaamuotoisesti kirjallisella pyynnöllä tai sähköisesti allekirjoitetulla asiakirjalla.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Tietosuoja-asetuksen mukaan potilas saa tarkistaa omat tietonsa, jotka on tallennettu rekisteriin. Tarkastusoikeus omiin tietoihin on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa esimerkiksi valtakirjalla. Omien tietojen tarkastuksesta on esitettävä pyyntö rekisterinpitäjälle.  

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa