Minilex - Lakipuhelin

Hoitotahto ja valtakirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hoitotahto on tahdonilmaisu siitä, miten henkilö toivoo itseään hoidettavan. Hoitotahto tehdään niiden tilanteiden varalle, kun henkilö ei syystä tai toisesta pysty hoidon tarpeen hetkellä ilmaisemaan omaa tahtoaan hänelle tehtävistä hoitotoimenpiteistä. Hoitotahto on ikään kuin varmuuden vuoksi ennakkoon kerrottu näkemys siitä, minkälaista hoitoa missäkin tilanteessa henkilö on halukas saamaan. Hoitotahdon ilmaisemiselle ei ole asetettu lainsäädännöllä minkäänlaisia muotovaatimuksia. Hoitotahto voi olla kirjallinen taikka suullinen, kunhan siitä käy luotettavalla tavalla ilmi minkälaista hoitoa henkilö haluaa. Ennen kuin hoitotahdon mukaiset toimenpiteet suoritetaan on saatava varmuus siitä, että henkilö on ymmärtänyt hoidon tarpeen ja hoitoon liittyvät toimenpiteet hoitotahdon laatimishetkellä. Siksi onkin suositeltavaa tehdä hoitotahto kirjallisena ja todistajien läsnä ollessa. Hoitotahdossa kannattaa lisäksi määritellä etukäteen mahdollisimman huolellisesti millaista hoitoa henkilö toivoo missäkin tilanteessa. Erityisesti elämää keinotekoisesti ylläpitävistä hoitotoimenpiteistä kannattaa lausua kantansa. Jos hoitotahto on pätevä, on hoitohenkilökunta sidottu sen noudattamiseen.

Hoitotoimenpiteistä päättäminen on mahdollista siirtää toiselle henkilölle valtakirjalla sellaisten tapausten varalta, joissa henkilö ei ole itse kykeneväinen ilmaisemaan omaa tahtoaan. Esimerkiksi muistisairaiden ihmisten kannattaa nimittää haluamansa henkilö päättämään hoitotoimenpiteistä välittömästi jo sairauden varhaisessa vaiheessa. Valtakirjan tekeminen edellyttää hoitotahdon tavoin, että valtuuttaja ymmärtää riittävällä tavalla sen merkityksen. Tämän vuoksi ennakoiminen on suunnattoman tärkeää. Hoitotoimenpiteistä päättämiseen oikeuttavaa valtakirjaa kutsutaan edunvalvontavaltuutukseksi. Toisin kuin hoitotahdon kohdalla, edunvalvontavaltuutus edellyttää muotovaatimusten täyttymistä. Valtuutus tulee voimaan, kun Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut valtakirjan ja lääkäri on todennut valtuuttajan olevan kykenemätön vastaamaan itseään koskevasta päätöksenteosta. Hoitotahdon ja edunvalvontavaltakirjan pätevyyden varmistamiseksi kannattaa niiden tekemisessä turvautua lakimiehen apuun. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]