Minilex - Lakipuhelin

Terveydenhuollon etiikka


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Terveydenhuollon ammattilaisilla on omat eettiset periaatteet. Niitä on muotoillut mm. valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE). Eettisiä periaatteita tarvitaan hyvien käytäntöjen ylläpitämiseen ja vahvistamiseen. Terveydenhuollossa näet ollaan usein tekemisissä elämän peruskysymysten kanssa: syntymän ja kuoleman, terveyden ja sairauden. Artikkelissa käsitellään lyhyesti eettisiä periaatteita ja niiden merkitystä.

Yleisesti voi huomauttaa, että terveydenhuollon eettiset periaatteet ilmenevät nykyään paljolti lainsäädännöstä: esimerkiksi perustuslaista, laista terveydenhuollon ammattihenkilöistä sekä potilaslaista. Kuitenkin eettinen velvollisuus on usein ankarampi kuin lakisääteinen. Ammattieettisen periaatteen loukkaaminen voi johtaa ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamiseen tai poistamiseen; asiasta päättää Valvira.

Terveydenhuollon etiikan keskeisiä päämääriä ovat terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy. Sairaita tulee pyrkiä parantamaan, tai ainakin lieventämään kärsimyksiä. Terveydenhuollon ytimessä ovat ihmiselämän suojelu ja ihmisarvon kunnioitus. Siksi terveydenhuollon ammattilainen on mm. aina velvollinen antamaan kiireellistä hoitoa.

Terveydenhuollon etiikkaan kuuluu potilaan perusoikeuksien kunnioittaminen. Kaikenlainen syrjintä on kiellettyä. Potilaalla on itsemääräämisoikeus, eli häntä tulee hoitaa yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Tämä edellyttää, että potilaalle annetaan riittävät tiedot tilasta ja hoitovaihtoehdoista.

Eettiset periaatteet ovat olennaisia paitsi hoidossa, myös lääketieteellisissä tutkimuksissa. Etukäteen tarkastetaan, että suunniteltu tutkimus on eettisesti hyväksyttävä. Geneettiset tutkimukset edellyttävät huolellista eettistä pohdintaa. On luultavaa, että tulevaisuudessa olennaisia eettisiä kysymyksiä liittyy myös hoitojen priorisointiin. Väestö ikääntyy, ja samaan aikaan kehitetään yhä edistyneempiä, mutta usein kalliita hoitomenetelmiä. Tämä voi luoda jännitteitä elämän ylläpitämisen ja julkisen talouden välille: mitä kaikkea valtion tulee kustantaa?

Terveydenhuollon eettiset periaatteet ovat perinteikkäitä ja tärkeitä kuvauksia siitä, mitä on hyvä hoito ja tutkimus. Nykyään ne on myös enimmäkseen kirjattu lakiin, ja niiden loukkaaminen voi jopa viedä ammatin. Keskeisiä periaatteita ovat terveyden edistäminen, elämän suojelu sekä potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioitus.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa