Minilex - Lakipuhelin

Terveydenhuollon etiikka

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Terveydenhuollon ammattilaisilla on omat eettiset periaatteet. Niitä on muotoillut muun muassa valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE). Eettisiä periaatteita tarvitaan hyvien käytäntöjen ylläpitämiseen ja vahvistamiseen. Terveydenhuollossa näet ollaan usein tekemisissä elämän peruskysymysten kanssa, kuten syntymän ja kuoleman, terveyden ja sairauden.

Yleisesti voi huomauttaa, että terveydenhuollon eettiset periaatteet ilmenevät nykyään paljolti lainsäädännöstä, kuten esimerkiksi perustuslaista, laista terveydenhuollon ammattihenkilöistä sekä potilaslaista. Kuitenkin eettinen velvollisuus on usein ankarampi kuin lakisääteinen. Ammattieettisen periaatteen loukkaaminen voi johtaa ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamiseen tai poistamiseen. Asiasta päättää Valvira.

Terveydenhuollon etiikan keskeisiä päämääriä ovat terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy. Sairaita tulee pyrkiä parantamaan, tai ainakin lieventämään kärsimyksiä. Terveydenhuollon ytimessä ovat ihmiselämän suojelu ja ihmisarvon kunnioitus. Siksi terveydenhuollon ammattilainen on muun muassa aina velvollinen antamaan kiireellistä hoitoa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Terveydenhuollon etiikkaan kuuluu potilaan perusoikeuksien kunnioittaminen. Kaikenlainen syrjintä on kiellettyä. Potilaalla on itsemääräämisoikeus, eli häntä tulee hoitaa yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Tämä edellyttää, että potilaalle annetaan riittävät tiedot tilasta ja hoitovaihtoehdoista.

Eettiset periaatteet ovat olennaisia paitsi hoidossa, myös lääketieteellisissä tutkimuksissa. Etukäteen tarkastetaan, että suunniteltu tutkimus on eettisesti hyväksyttävä. Geneettiset tutkimukset edellyttävät huolellista eettistä pohdintaa. On luultavaa, että tulevaisuudessa olennaisia eettisiä kysymyksiä liittyy myös hoitojen priorisointiin. Väestö ikääntyy, ja samaan aikaan kehitetään yhä edistyneempiä, mutta usein kalliita hoitomenetelmiä. Tämä voi luoda jännitteitä elämän ylläpitämisen ja julkisen talouden välille: mitä kaikkea valtion tulee kustantaa?

Terveydenhuollon eettiset periaatteet ovat perinteikkäitä ja tärkeitä kuvauksia siitä, mitä on hyvä hoito ja tutkimus. Nykyään ne ovat myös enimmäkseen kirjattu lakiin, ja niiden loukkaaminen voi jopa viedä ammatin. Keskeisiä periaatteita ovat terveyden edistäminen, elämän suojelu sekä potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioitus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa