Minilex - Lakipuhelin

Potilasasiakirjojen luovutus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista säätää potilasasiakirjojen luovutuksesta. Potilasasiakirjojen luovutus tulee perustua laissa säädettyihin perusteisiin. Lähtökohtaisesti potilasasiakirjoja ei saa luovuttaa ilman potilaan suostumusta. Potilasasiakirjoihin sisältyy sellaista tietoa, jotka ovat potilaan kannalta hyvin arkaluontoista. Siksi potilasasiakirjoista ilmeneviin tietoihin on säädetty salassapitovelvollisuus ja luovutuskielto. Jo tieto siitä, että henkilö on potilas, on salassapidettävää tietoa.

Kaikki potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassapidettäviä. Salassapitovelvollisuus perustuu potilaslakiin. Asiakirjaan sisältyvistä tiedoista ei saa antaa sivulliselle ilman potilaan suostumusta mitään tietoa. Tässä yhteydessä sivullisella tarkoitetaan muita kuin hoitoon osallistuvia henkilöitä. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa ilman potilaan suostumusta potilaslaissa ja erityislaeissa säädetyin poikkeuksin.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Potilasasiakirjojen luovuttaminen on sallittua, mikäli tietojen luovutus on tarpeellista hoidon järjestämiseksi toisessa terveydenhuollon toimintayksikössä potilaan suostumuksella. Jos potilas on tajuton tai kykenemätön arvioimaan suostumuksen merkitystä, saadaan tiedot luovuttaa toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle myös ilman potilaan suostumusta. Potilaan ollessa tajuton saadaan potilaan läheisellä kertoa tieto hoitoon ottamisesta ilman potilaan suostumusta, ellei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi luovutuksen. Potilaan kuoltua saadaan tiedot luovuttaa sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämiseksi. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi, kun epäillään hoitovirhettä vainajan hoidossa. 

Salassapitovelvollisuuden estämättä voidaan kuitenkin ilmoittaa poliisille sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä henkeen ja terveyteen kohdistuvan uhan arvionniksi ja estämiseksi, jos terveydenhuollon ammattihenkilöllä on syytä epäillä, että joku on vaarassa joutua väkivallan kohteeksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa